Buurt Bestuurt overleg van 11 mei

>
>
Buurt Bestuurt overleg van 11 mei

Buurt Bestuurt

Afgelopen 11 mei was er een overleg.
Het secretariaat heeft met diverse leden van de  werkgroepen kunnen spreken, dit deden ze niet met een normale vergadering maar via video.

 

Samen in beweging

Arthyra begint binnenkort waarschijnlijk weer met de yogalessen, voorlopig voor een beperkt aantal deelnemers. Maar zij verzorgt nu ook wekelijks online bewegingslessen. De lessen worden enthousiast ontvangen en weer verder gedeeld met familie en bekenden. De wandelgroepen mogen nog niet, maar er is toch nog hoop voor de marathon in oktober.

 

AED

Voor het opstarten van de cursussen is het wachten nog op de nieuwe richtlijnen van de overheid. Elke deelnemer krijgt eigen oefenmateriaal en er zal voldoende ruimte zijn in het Huis vd Wijk voor 6 personen per cursus. Er wordt contact opgenomen met cursisten die zich al ingeschreven hadden en hopelijk kunnen in oktober en november weer cursussen worden gepland.

De beheerders van de 3 AED’s wordt gevraagd bij Buurt Bestuurt een melding te doen als er een inzet met gebruik heeft plaats gevonden.

 

Verkeer

Het harde rijden op de kades wordt weer gemeld. Een andere suggestie is een herinrichting van de Van der Takstraat.

De fietsvlonder in de Tulpstraat staat aan de verkeerde kant van de weg.
Marcel neemt actie.

 

Veiligheid

Regelmatig lopen de vrijwilligers van Buurt preventie zonder herkenbaar hesje een paar rondjes over het eiland op verschillende tijden en spreken ze jongeren aan op hun gedrag en melden zo nodig bij T&H, wijkagent en zelfs misdaad anoniem. Aanspreken heeft nu mogelijk meer effect, nu we zonder herkenbaar hesje lopen.

Nog steeds worden er kadekapers gesignaleerd, met name bij de Meeuwenstraat, Maaskade westelijk van de brug en rond de Koopvaardijhof. De overlast heeft zich deels verplaatst naar eerdergenoemde plekken. Daar waar afsluitingen zijn is er minder overlast. Belangrijk blijft de inzet van de scanauto’s, Politie en Handhaving en Toezicht.

 

Herinrichting van de kade

Er zijn plannen om op de Maaskade een voetgangersgebied te maken en een groenvoorziening te realiseren. Een en ander hangt af van de beschikbare ruimte, dus van het aantal benodigde parkeerplaatsen. Per 1 juni gaat een projectmanager van de gemeente hiermee aan de slag. Een aantal bewonerswensen zijn inmiddels bekend en bewoners zullen betrokken worden bij het project.

 

Schoon

Diverse bewoners houden het eiland ook juist nu schoon, rapen zwerfvuil en melden overvolle prullenbakken en containers. Voorgesteld wordt om met deze bewoners bijvoorbeeld een whatsapp groep te maken en zo elkaar te informeren wat is gedaan en wat nog moet. Aanmelden hiervoor kan bij Buurt Bestuurt.

 

Hulstkampgebouw

Begin februari was er een prettig en constructief gesprek met de uitvoerder van Bikbouw. Maandelijks wordt door hen een nieuwsbrief op de website geplaatst. Ook was er recentelijk een goed overleg over vermindering van de dieseluitstoot.

 

Dankwoord

Vooral ook nu hulde aan alle vrijwilligers voor al het werk wat zij doen. Dat geldt zeker ook iedereen die zorgt voor buren en bekenden. Ook Humanitas veel waardering voor hun inzet. Dank ook aan de diensten, die in deze moeilijke tijden voor onze veiligheid zorgen.

 

De volgende vergadering is maandag 8 juni.
Op welke manier we dat doen, laten we z.s.m. weten

Met vriendelijke groet,
Marjolein, Harmen en Patrick
Buurt Bestuurt Noordereiland

 

 

Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org/buurt-bestuurt/ om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt Noordereiland

 

 

 

 


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart