Verslag wijkraad Noordereiland 18 mei

>
>
Verslag wijkraad Noordereiland 18 mei

wijkraad vergadering verslag

Weergave vergadering (via video) Wijkraad Noordereiland 18 mei 2020

(Verslag redacteur)

Er waren 57 bewoners aan het meeluisteren met de eerste online openbare vergadering van de Wijkraad Noordereiland, behoorlijk wat meer dan er normaliter aanschuiven bij de vergaderingen. Het was voor iedereen nog een beetje onwennig en vergde luister- en praatdiscipline, maar het verliep prima en efficiënt.

Hieronder een korte weergave van uw redacteur, die deze avond vanaf de bank meeluisterde.
(Hier staat de agenda »)

Verkeer

Er werd een ‘inspreek’brief voorgelezen van een bewoner die zijn klacht over de overlast van kadekapers rond de Koopvaardijhof kracht bijzette door sprekende voorbeelden van lawaai, rotzooi en incidenten met intimidaties van bewoners. Tot zijn teleurstelling en frustratie kaart hij deze problematiek al jarenlang aan, zonder dat dit veel effect sorteert.

Ook zijn er 5 klachten ingediend over de verkeersoverlast: hardrijders en straatracers op de Willemsbrug en de kades van het eiland. Gepleit wordt voor aanvullende verkeersmaatregelen die het verkeer fysiek afremmen. Tot nu toe was aangegeven dat dit niet zou kunnen vanwege de bussen van de RET, maar dat bleek bij navraag niet het geval te zijn. De klachten zijn doorgestuurd naar de gemeente.

Reactie wijkmanager:
Voor wat betreft de Maaskade en de omgeving Koopvaardijhof heeft de gemeente wel degelijk aandacht en zijn en worden maatregelen genomen, vooral gericht om kadekapers minder ruimte te bieden. Zo is de Maaskade deels afgesloten en wordt er een voetgangerszone ingevoerd. Ook is er extra toezicht van Handhaving en de politie. Het pakket maatregelen wordt ook de komende tijd verder uitgebreid, maar er moet ook rekening mee gehouden worden dat bewoners hierdoor niet juist moeilijker kunnen parkeren.

Reactie Wijkraad:
De huidige afsluitingen geven een waterbedeffect: de overlast wordt verplaatst naar andere delen van het eiland. Gevraagd werd wanneer wordt de motie ‘overlast’ uit 2019 eindelijk eens uitgevoerd wordt.
Is het op korte termijn misschien mogelijk om het gebied rond de Koopvaardijhof de COVID-19 noodmaatregel in te stellen, zodat daar niet geparkeerd en samengeschoold mag worden en er ook extra gehandhaafd wordt? Als de wijkraad dat wil, dan moet daarvoor een verzoek worden ingediend bij de Veiligheidsregio. Die toetst dat verzoek in hoeverre dit corona- gerelateerd is en kan dus ook besluiten dit niet te doen. Maar, als zij dit wel honoreren dan is dit is slechts een tijdelijke oplossing en betekent dat ook de bewoners daar dan niet mogen verpozen aan de kade.

Volgende week heeft de wijkraad een gesprek met de afdeling Verkeer & Vervoer om de verkeersproblematiek op en rond het eiland aan te kaarten. Overigens ervaren ook omliggende wijken een toename in het aantal hardrijders, bijvoorbeeld op de Laan op Zuid. Dus misschien kunnen de wijkraden gezamenlijk optrekken om dit aan te kaarten bij de gemeente.

Tot slot geeft de wijkraad nog maar eens aan, dat ook zij al jarenlang de genoemde problematiek van overlast en hardrijders aankaart bij de gemeente, al vele gesprekken hebben gevoerd en wethouders hebben rondgeleid, maar dat dit tot hun frustratie tot onvoldoende concrete maatregelen heeft geleid.

 

Bewonersinitiatieven

  • De Eilandkrant Noordereiland wordt ervaren als een waardevol medium en het verzoek om een tweede jaargang te mogen produceren wordt met instemming gehonoreerd.
  • Ook een initiatief voor het plaatsen van bloembakken en planten op de zojuist opgeleverde Maaskade wordt gehonoreerd en past in de groenvoorziening die de gemeente daar beoogt.
  • Een idee om een Silent Disco voor buren te organiseren voldoet niet aan alle criteria van een bewonersinitiatief en wordt daarom afgewezen, ondanks dat dergelijke activiteiten in deze tijd worden gewaardeerd.

Adviezen

Er zijn gevraagde en ongevraagde adviezen ingediend, zoals voor geschikte locaties op het Noordereiland voor kleinschalige evenementen, een reactie op het bestemmingsplan Feyenoord City en het plan voor Het Vrije Volk evenement in Ons Park, dat vanwege de coronamaatregelen werd gecanceld. De wijkraad heeft over die onderwerpen een gesprek gevraagd met de verantwoordelijk wethouder dat zal plaatsvinden zodra dat weer mogelijk is.

Beeld van de wijk

De wijkraadleden geven aan onder de indruk te zijn hoe ondernemers en bewoners omgaan met de coronamaatregelen. Vrijwel iedereen houdt zich aan de regels, er wordt veel gewandeld over de kades en gesport en ontspannen in Ons Park. Het eiland lijkt schoner, maar dat is vooral ook te danken aan bewoners die vrijwel dagelijks zwerfafval rapen. Uit gesprekken met bewoners blijkt ook wel dat een aantal zich zorgen maakt; over hun gezondheid, over eenzaamheid of over hun financiële situatie. Complimenten voor Humanitas die een hulplijn en vrijwilligers inzetten om hulp te bieden aan bewoners die dat nodig hebben.

Volgende vergadering

De volgende vergadering is gepland op maandag 16 juni. Naar alle waarschijnlijkheid is ook die vergadering online. Op de agenda dan in ieder geval: Verkeer, Gemeentepeiler, vergunningen en vrijwilligers.

 

 

Wijkraad Noordereiland

Meer lezen over de wijkraad en hoe je die kunt bereiken?
Ook dat staat op de webpagina: www.noordereiland.org/wijkraad

Foto: P5COM


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart