Wijkraad Noordereiland wil geen Vrije Volk Festival

>
>
Wijkraad Noordereiland wil geen Vrije Volk Festival

De wijkraad Noordereiland heeft afgelopen maandag een brief met onderstaande boodschap aan B&W (wethouder Kasmi) en de gemeenteraad gestuurd.

Wijkraad Noordereiland wil het Vrije Volk Festival niet op het eiland.​

In december 2019 heeft wethouder Kasmi de wijkraad Noordereiland verzocht om advies over kansrijke evenementenlocaties.  Ons Park op het Noordereiland zou er een van kunnen zijn. In februari 2020 heeft de wijkraad Noordereiland in het (in beginsel positieve) advies aan de wethouder nadrukkelijk verzocht rekening te houden met de volgende punten:

 • De locatie moet toegankelijk blijven voor de bewoners van de wijk
 • Bij voorkeur een gratis toegankelijk evenement
 • Toezien dat de beplanting, de grasmat én het onderliggende drainagesysteem voldoende worden beschermd
 • Maximaal 750 bezoekers
 • De bereikbaarheid moet gewaarborgd blijven
 • Ons Park ligt midden in een (dichtbevolkte) woonwijk, dus geen evenementen met (harde) muziek
 • In beginsel geen aggregaten voor het opwekken van stroom of andere luchtvervuilende of geluidsbelastende elementen
 • Eindtijd uiterlijk 22.00 uur

 

Voor alle duidelijkheid:

De gemeenteraad Rotterdam heeft Ons Park op het Noordereiland nog niet aangewezen als kansrijke evenementenlocatie.

Maar op 21 februari 2020 moest de wijkraad via de media vernemen dat het Vrije Volk Festival dit jaar in Ons Park wordt gehouden. En de kaartverkoop was ook al begonnen. Er is zelfs met vrijwel geen enkele voorwaarde van de wijkraad rekening gehouden. Het Vrije Volk Festival is een drukbezocht dans- en muziekfestival met live muziek en dj’s (die tot ver in de omgeving te horen zullen zijn), toegang is niet gratis, de eindtijd is 23.00 uur en met honderden, wellicht duizenden, hossende en dansende bezoekers en de aan- en afvoer van materialen en van de catering is flinke overlast voorzienbaar. Het Noordereiland is absoluut niet hierop berekend.

Voor veel bewoners en de wijkraad Noordereiland was dit bericht dan ook een uiterst onaangename verrassing. Het Noordereiland is een prachtig en uniek stukje Rotterdam, maar het is vooral een (dichtbevolkte) woonwijk met Ons Park als enige groenvoorziening. In het verleden is ervaring opgedaan met evenementen in Ons Park, zoals de Bavaria City Racing en Camping Rotterdam, maar deze evenementen hebben dermate veel overlast veroorzaakt dat de voormalige deelgemeente Feijenoord besloot evenementen op het Noordereiland volledig te verbieden. De gemeente lijkt dit alweer te zijn vergeten.

Wethouder Kasmi negeert de wijkraad. De wijkraad wordt op geen enkele manier betrokken bij de besluitvorming, terwijl de wijk en de bewoners straks wel de dupe zijn. Het Noordereiland is een woonwijk, een festival van deze omvang en met deze invulling is een catastrofe voor Ons Park.

Wij verzoeken de Gemeenteraad het College van B&W op te dragen met spoed contact met de wijkraad op te nemen.

 

Jan Willemse
Lid Wijkraad Noordereiland
jpjwillemse@wijkraadrotterdam.nl

 

 

Wijkraad Noordereiland

 

 

Bron: Wijkraad Noordereiland
Email: noordereiland@raadrotterdam.nl

 


Brief: gevraagd advies inzake kansrijke evenementenlocaties

(9 december 2019)

Geacht college,

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 9 december 2019, volgnummer 19M006081 om gevraagd advies inzake kansrijke evenementenlocaties, stuur ik u het advies dat de Wijkraad Noordereiland in haar vergadering van 17 februari 2020 heeft vastgesteld.

Het advies luidt:
De wijkraad is voorstander van meer culturele activiteiten op het gehele Noordereiland, dus niet alleen in Ons Park. Locaties als het Burgemeester Hoffmanplein en het Prinsenhoofd zijn wellicht ook geschikt voor evenementen en activiteiten.

De wijkraad verzoekt u hierbij nadrukkelijk om bij evenementen rekening te houden met de volgende punten:
Voor wat betreft Ons Park in het bijzonder adviseert de wijkraad:

 • de op- en afbouw van festiviteiten binnen een beperkte tijdspanne te laten plaatsvinden opdat het park zoveel mogelijk toegankelijk en beschikbaar blijft voor de bewoners van de wijk.
  Ons Park is het enige openbare groen van betekenis in de wijk.
 • de hondenuitlaatplaats, evenals de voetbalkooi, te allen tijde toegankelijk en beschikbaar te laten zijn. Beide voorzieningen zijn de enige in de wijk.
 • nadrukkelijk rekening te houden met de kwetsbaarheid van Ons Park en erop toe te zien dat de beplanting, de grasmat én het  onderliggende drainagesysteem voldoende worden beschermd.
 • het park niet meer dan 2 keer per jaar te gebruiken voor evenementen met maximaal 750 bezoekers en dat er een ruime rustperiode van minimaal 6 weken tussen twee evenementen in acht wordt genomen.

Voor wat betreft het gehele Noordereiland, dus ook voor Ons Park adviseert de wijkraad:

 • dat de te organiseren evenementen passend bij het eiland zijn en dat er een vorm van wederkerigheid naar de wijk toe zal zijn.
 • de bereikbaarheid van onze wijk te waarborgen. Het zou goed zijn wanneer het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer naar en van een evenement actief gestimuleerd wordt. Mensen die toch met de auto willen komen dienen doorverwezen te worden naar de ruime
  parkeerplaats vòòr het Entrepotgebouw.
 • geen gebruik te maken van aggregaten, maar van walstroom en alternatieve energiebronnen.

Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar:

 • evenementen die beperkt zijn voor wat betreft geluid en tijd. Wij denken dan aan maximaal 80 dB, de geluidsbelasting die bij kleine(re) evenementen hoort.
 • evenementen die niet te vroeg op de dag beginnen en/of laat op de avond /nacht eindigen.
  De wijkraad denkt bijvoorbeeld aan een eindtijd van 22.00 uur.
 • gratis toegankelijke evenementen.

 

Tot slot adviseren wij u zorg te dragen voor een heldere informatievoorziening richting wijkraad,
bewoners en ondernemers.

Wij verzoeken u om ons advies over te nemen en zien uw reactie graag tegemoet. Natuurlijk worden wij ook graag op de hoogte gehouden van verdere besluitvorming.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wijkmanager
J. van Dam
&
Technisch voorzitterGemeente Rotterdam
M.M. van Doorn-Claassen

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart