18 januari online bijeenkomst wijkraad

>
>
18 januari online bijeenkomst wijkraad

Wijkraad vergadert openbaar (online)Wijkraad agenda

Maandag 18 januari vergadert Wijkraad Noordereiland weer openbaar, zij het via videovergaderen. Wie wil kan de vergadering volgen door rond de start van de vergadering de digitale agenda te openen (zie lange link hieronder).

Aan de orde komt onder meer een aantal bewonersinitiatieven, zoals een nieuwjaarsborrel van het Hefpark en plannen voor Samen in beweging zodra dat weer mogelijk is. Andere onderwerpen deze avond zijn:

 • Terugblik op de jaarwisseling
 • Spreekuur wijkraad
 • Plannen inrichting Maaskade
 • Toekomstbestendig Noordereiland

Livestream
Als het allemaal lukt is de vergadering ook live mee te zien en luisteren via facebook Noordereiland. Hou deze pagina dus in de gaten, aanstaande maandagavond.

https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/802455/Digitale%20Vergadering%20Wijkraad%20Noordereiland%2018-01-2021

Inspreken?
Heb je zelf een agendapunt dat je graag besproken wil zien, dan kan je live ‘inspreken’. Stuur dan op tijd een mailtje naar gebiedfeijenoord@rotterdam.nl. Je agendapunt moet uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering binnen zijn.

 

 

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Inspreekrecht bewoners
  – Wij wijzen de insprekers erop dat dit een openbare vergadering is en zij in beeld zijn tijdens het overleg
 4. Bewonersinitiatieven
  a BI 20-1287 – Nieuwjaarsborrel Hefpark
  b BI 21-0015 – Samen in beweging
 5. Ter besluitvorming:
  a Vaststellen besluitenlijst d.d. 14 december 2020
 6. Ter bespreking:
  a Terugblik op jaarwisseling
  b Ontwikkelingen deelmobiliteit en Gemeentepeiler 4 (Jan-Philip)
  c Spreekuur wijkraad (Pieter)
  d Participatie vergroening Maaskade
  e Toekomstbestendig Noordereiland (Pim)
 7. Ter informatie:
  a Gesprek over aanbesteding welzijn
  b Verleende vergunningen
  c Tante Nino
  d Meeuwen en afvalbakken (Jan)
  e Veiligheid
  f Gesprek over Ons Park als evenementenlocatie
  g Overleg met Woonstad
 8. Agenda volgende vergadering d.d. 15 februari 2021
 9. Sluiting

Wij zien u graag de 18e (via video)

Wijkraad Noordereiland

Zie ook de Notubiz webpagina voor alle documenten (op de website kun je de groene vierkantjes openklappen):
https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/802455/Digitale%20Vergadering%20Wijkraad%20Noordereiland%2018-01-2021

Rechts naast het veld Locatie kan je klikken om de live vergadering te volgen. Wil je bij een agendapunt het bijbehorende document lezen, klik dan op het groene vinkje.

De vergadering begint om 20:00 uur.

Wijkraad Noordereiland

Informatie:
Maandag 18 januari 2021
Formele vergadering in de digitale omgeving Microsoft teams te volgen via livestream
Email: wijkraden@rotterdam.nl

Bron: www.gebiedscommissies.notubiz.nl


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart