Buurt Bestuurt overleg van 1 februari

>
>
Buurt Bestuurt overleg van 1 februari

Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt vergaderde online over hun buurt: het Noordereiland.
Lees hieronder het verslag van de vergadering.

 

 1. Opening Patrick heet de aanwezigen welkom.
 2. Rondje deelnemers.
  De aanwezigen vertellen iets over hun beleving van de situatie. Er is een opmerking over de aan/afwezigheid van de diensten. Nu zijn aanwezig Marijke, gebiedsnetwerker en Martin , wijkagent. Zij waren de afgelopen maanden steeds/regelmatig present en er is bij 4 vergaderingen in 2020 een speciale verantwoordelijke van de diensten geweest, een ruime aanwezigheid dus, waar de diensten ook nog andere taken hebben.
 3. Situatie Maaskade en Prins Hendrikkade
  De overlast van de kade recreanten is absoluut verminderd na het afsluiten van de parkeerplaatsen bij de Koopvaardijhof. Er was een verplaatsing van de overlast onder de Willemsbrug, waar gisteren een stuk is afgesloten. Daarvoor zijn 10 plaatsen vrij gegeven bij het Noorderlicht . Door deze maatregelen is meer druk op de overgebleven parkeerplaatsen.
  Het blijft nodig te monitoren en de juiste balans te vinden tussen overlast en parkeerdruk, er wordt aan gewerkt. Een vraag is of betaald parkeren geldt voor een auto, waar mensen in zitten. Dit valt onder de belastingwetgeving en we zullen hiervoor Toezicht en Handhaving vragen bij onze volgende vergadering.
 4. BuurtpreventieBuurt Bestuurt verslag
  Op dit moment is er geen functionerende Buurtpreventie meer. Door de coronamaatregelen is het lastig dit nu op te zetten. Enkele BB, ers willen in groepjes van 2 wel vast een rondje gaan lopen met een geel hesje om een signaal van waakzaamheid af te geven en zo nodig te melden via de meldkamer of 112. Een optie is de groep hondenbezitters in te schakelen, die bij de laatste uitlaat ronde kunnen melden. Voor deze groep zal van de overheid een gadget komen, voorwaarden zijn nog in onderzoek. Oproep hondenbezitters te vinden! Ook het opzetten van een whatt,s app groep zal onderzocht worden.
 5. Aandachtspunten hondenpoep, prullenbakken en fietsvlonders.
  Er is een gestadige toename van hondenpoep op de kades en andere plaatsen op het eiland. De aanwezigen zijn het niet eens over de aanpak. Waar de hondenbezitter gewoon zelf verantwoordelijk is en blijft voor het opruimen van het afval van de hond zou het beschikbaar stellen van de dispensers en zakjes toch helpen bij de bestrijding van de overlast. Maar het beschikbaar stellen van de zakjes functioneert niet goed.
  Advies is veel te melden via de Buiten Beter app en zo meer Toezicht en Handhaving te krijgen op dit probleem. In een andere wijk hebben de bewoners eens cocktailprikkers met vlaggetjes in de gewraakte hopen geplaatst en daarmee het probleem goed inzichtelijke gemaakt. Er zouden prullenbakken verwijderd worden, maar ze lijken alleen vervangen te zijn. De procesgang over de fietsvlonders is nog niet geheel helder. In de Tulpstraat zijn ze vervangen door slecht geplaatste nietjes en op de PH kade en MK bij het Noorderlicht staan ze nog ongebruikt.
 6. Duimdrop.
  Een lid van de Wijkraad heeft contact gehad hierover met andere wijkraden in Feyenoord om te kijken wat hier nog aan te doen is.
 7. Samenwerken.
  Er staan nu ruim 70 mensen op de verzendlijst van BB, waarvan een aantal niet meer actief.
  Nogmaals een oproep dan af te melden bij BB..
 8. Rondvraag
 9. Sluiting.
  Dank aan de aanwezigen.-

 

Groeten,

Buurt Bestuurt Noordereiland

 

Volgende vergaderingen zijn: 1 maart, 29 maart, 3 mei, 7 juni, 5 juli.

Wij wensen jullie gelukkige Kerstdagen in kleine kring en vooral een goed 2021.

Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org/buurt-bestuurt/ om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt Noordereiland

Bron: Buurt Bestuurt Noordereiland


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart