Verslag Horecagebiedsplan 2021

>
>
Verslag Horecagebiedsplan 2021

Horecagebiedsplan overleg 13 sep 2021

 

verslag Horecagebiedsplan overleg 13 sep 2021Aanwezig: leden Wijkraad Noordereiland, wijknetmanager Han van Dam, horecagebiedsadviseur Feijenoord/IJsselmonde Richard van Haras, Koozie, Willemsbrug, Tante Nino en ca 3 bewoners.
De aankondiging staat hier »

Doelstelling

Er moet weer een horecagebiedsplan worden vastgesteld tot 2024.
Uiterlijk 15 oktober moet er een advies (van de wijkraad en horecagebiedsmanager) ingeleverd worden bij het college. Deze avond is voor ondernemers en bewoners gelegenheid om hun wensen kenbaar te maken of vragen te stellen.

Horecagebiedsadviseur:

Het advies van de horecagebiedsmanager en Stadsontwikkeling is nu om op het Noordereiland geen nieuwe horeca te vestigen. De bestaande horeca mag uitbreiden, mits dat passend is en na advies van Stadsontwikkeling.

De tijdelijke (corona) vlonders op de diverse parkeerplaatsen worden 31 oktober weggehaald. De tijdelijke uitbreidingen van terrassen mogen blijven tot eind december. De gemeente onderzoekt nog of die terrasuitbreiding ook volgend jaar weer mag.

 

Besproken onderwerpen:

 

Bewoners Ziet weinig verschil met vorige Horecagebiedsplan. Antw: verschil is vooral dat er geen nieuwe horeca komt en dat bestaande horeca mag uitbreiden.

Vragen over andere horeca: wat gebeurt er met voormalig Vlag & Wimpel/ het Eilandje? > vanwege incident gesloten op last van burgemeester. Gemeente ziet daar ook liever geen horeca meer en doet er alles aan om dit te voorkomen.

Vasco da Gama / Perzisch restaurant > is nog geen definitief besluit over. Blijft wel een horecabestemming, maar pandeigenaar Woonstad mag zelf bepalen wat er gevestigd wordt. Zij hebben aangegeven dit graag als kantoorpand te willen bestempelen. Komt er toch horeca, dan zal de gemeente beslissen of dit kan of niet.

Koozie
Geeft aan graag terrasuitbreiding te willen op het Burg. Hoffmanplein. En snappen dat de tijdelijke uitbreiding op de 3 parkeerplaatsen komt te vervallen.

Cafe de Willemsbrug
Heeft de indruk dat het sommige ondernemers makkelijker wordt gemaakt dan andere. Zou graag meer onderlinge communicatie en samenwerking zien tussen ondernemers. Misschien weer een ondernemersvereniging? Kan de wijkraad daar verbindend in zijn?
Antw Richard Haras: een ondernemersvereniging zou zeker aan te bevelen zijn. Samen ben je dan ook een sterkere gesprekspartner naar de gemeente.

A la Plancha
Diverse aanwezigen zijn benieuwd of het huidige hekwerk niet in strijd is met de vergunningsvoorwaarden, of het platform toegankelijk blijft na sluiting van het seizoen en wat er gebeurt na het aflopen van de vergunningsperiode van 5 jaar. Ook zou het mogelijk moeten zijn om ook tijdens het seizoen ruimte vrij te houden voor bewoners om daar te kunnen recreëren zonder dat er verplicht een consumptie moet worden afgenomen. Is het niet mogelijk om daar een deel van het platform voor vrij te houden?

Antw: Han van Dam: het hekwerk was juist voorwaarde voor de vergunning. A la Plancha wil graag meewerken aan mogelijkheden om het platform toegankelijk te maken en heeft daar wel ideeën voor.

Tante Nino
Tante Nino vraagt of hun locatie wordt bestempeld als horecabestemming. Zo ja, dan zouden ze alsnog moeten worden opgenomen in het Horecagebiedsplan. Maar dat is in strijd met het advies om te consolideren, geen nieuwe horeca erbij. Probleem als Nino alsnog wordt toegevoegd is dat ze dan in categorie 1 vallen en uitsluitend achtergrondmuziek mogen laten horen. In dat geval ziet Nino niet hoe hun werk nog kan worden voortgezet en doen zij een klemmend beroep op de wijkraad om zich hierover uit te spreken in hun advies.

Advies
Het uiteindelijk advies wordt besproken in de komende openbare vergadering van de Wijkraad Noordereiland op maandag 20 september.

 

 

Bron: Annette de Bus (op persoonlijke titel)

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart