Verslag 5 september Buurt Bestuurt

>
>
Verslag 5 september Buurt Bestuurt

OPENING EN MEDEDELINGEN
Welkom. Er is een kleine wijziging in de agenda; agendapunt 7 (reanimatiecursus) wordt agendapunt 4, zodat Nathalie tijdig de vergadering kan verlaten in verband met werkzaamheden.

AGENDA
Te bespreken
Kennismakingsronde:
Marjolein Feenstra
Marinda de Jager
Marie Pols*
Lydia Richter
Leo de Graaf
Pim Jansse
Gera Klaasse
Martin vd Kaaij
Necdet Burakcin
Serife Karaca
Arthyra de Clerck
Hans vd Splinter
Nathalie Lubeek
Ellen Verouden

Introductie Serife Karaca, wijkregisseur Noordereiland.

Serife is onze nieuwe Salina Musa, die elders in de stad aan het werk is gegaan. Een nieuwe wijkregisseur vanuit Stadsbeheer voor vragen over Schoon, Heel, Veilig; beheer en onderhoud in de buitenruimte.
Bereiken kan via: 14010 (vragen naar de wijkregisseur), de MeldR-app of via e mail: s.karaca@rotterdam.nl.
We hopen op een vruchtbare samenwerking!
Er zijn direct al een aantal vragen: groen in Ons Park verwijderd, communicatie vanuit de gemeente ontbreekt, afhandeling meldingen uit MeldR-app, begroeiing langs de honden-uitlaatplaats verwijderd (ook zonder bericht), groenvoorziening Antwerpse Hoofd is in slechte staat, nieuwe aanplant Maaskade (problemen door droogte en overlast door loslopende honden en hondenpoep).

Afscheid Martin van de Kaaij, wijkagent en introductie Necdet Burakcin, nieuwe wijkagent.

De voorzitter spreekt woorden van dank aan de inzet van de wijkagent in de afgelopen 9 jaar voor het oplossen van ingewikkelde overlastzaken en ook om zijn toegankelijkheid in de wijk en overhandigd hem een kleine attentie. Martin vd Kaaij overhandigd de ‘sleutels van de wijk’ symbolisch aan Necdet Burakcin, die ze in dank aanvaard.
Necdet is twee weken geleden op het Noordereiland begonnen, en heeft al ruim 12 jaar ervaring als wijkagent in Bloemhof. Hij doet het verzoek om de BB vergadering mogelijk op een andere avond te houden, zodat hij aanwezig kan zijn (wo, do, vr).
De voorzitter neemt dit verzoek mee (misschien te realiseren vanaf 2023).

BHV cursus in november, Nathalie Lubeek.

In 2018 was het voornemen om een reanimatiecursus van 3 avonden te organiseren voor wijkbewoners die zich willen aanmelden bij het Burger Hulp Netwerk. Inmiddels is de planning om deze cursus te houden op 14, 21 en 28 november 2022. De 12 mensen die zich voor de Corona-periode hadden aangemeld zijn per mail benaderd met de vraag of ze alsnog willen deelnemen aan de cursus. Er zijn 6 plekken beschikbaar en een vervolgcursus zal in 2023 plaatsvinden.

Chris Kwint wil budget BB en betaalpas overdragen, voorstel is naar Marjolein.
Er wordt unaniem ingestemd met het voorstel; Marjolein gaat dit verder regelen met de gemeente en met Chris.

Info avond verbouwing Wegener Gebouw in oktober.
In oktober wordt een informatie-avond georganiseerd (in het Huis van de Wijk) over de verbouwing van het Wegener Gebouw. Er is recent ook weer een nieuwsbrief met planning verspreid.

Samenwerking Wijkraad.
Marjolein heeft hiervoor een afspraak gemaakt met Jan-Philip van Mourik.
Er volgt nog nadere informatie. De wijkraad wil graag informatie van de bewoners om het Wijkakkoord te kunnen maken. Deelnemen kan via deze link naar de enquête over de wijkidentiteit van het Noordereiland: https://new.maptionnaire.com/q/7mr8zzv87ck4

Borrel 12 december in ’t Haventje
In december wil BB graag met bewoners klinken op een mooi en actief jaar. Suggesties voor uitnodigingen zijn welkom. Suggestie is om een open inloop te houden; dat idee neemt de voorzitter mee.

Rondvraag
Op 3 oktober zal Roland Meivogel van SOL komen kennismaken; verder wil Jasper Bogaers aanhaken om iets over onderhoud, beheer en toekomstvisie van het bosperceel “De heerlijkheid” aan de spoordijk op het Noordereiland te vertellen. Verzoek is om Ellen van Bodegom uit te nodigen om het initiatief van bewoners over de groen, water en verduurzaming van het eiland toe te lichten. Op 21 oktober 2021 wordt op het eiland hieraan aandacht besteed door een Klimaat/water markt.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Datum: 5 september 2022

Buurt Bestuurt

Tijd: 19:30 UUR
Locatie: Huis van de Wijk, Noordereiland

 

OPMERKINGEN

Agendapunten voor de volgende vergadering (3 oktober) kunnen tot 7 dagen voor de vergadering via bbnoordereiland@gmail.com worden aangeleverd.
Welzijnsopdracht SOL ‘Heel de stad’: Binnen de nieuwe opdracht gaan we de komende 6 tot 10 jaar aan de slag met het welzijn van 3 prioritaire doelgroepen: Kinderen, tieners en jongeren: zodat zij kansrijk, veilig en gezond opgroeien; Ouderen: zodat zij langer gezond en veilig thuiswonen; Kwetsbare Rotterdammers: zodat zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen en (weer) kunnen meedoen in de maatschappij.

ACTIE-ITEMS
* Marie Pols wil graag weer op de e maillijst

DOORKIJK AGENDA 3 OKTOBER 2022
Kennismaken met SOL
Kennismaken met de Wijkraad
Presentatie KlimaatKadeTafels
Wie nodigen we uit voor de 12 december borrel in ’t Haventje?

Bron: Buurt Bestuurt


Enquête over de wijkidentiteit van Entrepot/Noordereiland:

Zie webpagina: https://new.maptionnaire.com/q/7mr8zzv87ck4

Bijbehorende tekst (van de site):

Het verhaal van uw wijk
Beste Rotterdammer,
Elke Rotterdamse wijk is uniek. Maar wat maakt een wijk nu speciaal? Bijzondere mensen, plekken en activiteiten geven de wijk een eigen karakter. Wij willen graag kennismaken met die mensen, plekken en activiteiten die volgens u belangrijk zijn voor uw wijk. Dit doen wij voor uw wijkraad.
Iedere Rotterdamse wijkraad schrijft de komende periode een wijkakkoord. Dit is een belangrijk document waarin wordt beschreven wat de wijk de komende tijd nodig heeft en hoe de gemeente daarbij kan helpen. Ook wordt de identiteit van de wijk in dit document beschreven. Daar komen wij bij helpen.
Hoe doen wij dit? Wij vragen u als wijkgebruiker welke personen, plekken en activiteiten écht bij uw wijk horen. Zo wordt uw stem een inspiratie voor het wijkakkoord van uw wijk. Stelt u ons ook aan iets of iemand voor?
Alvast bedankt voor uw deelname!

Namens Veldacademie & Stichting Wijkcollectie

 

 

 


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart