Huismeester Woonstad Marinus

>
>
Huismeester Woonstad Marinus

Huismeester Woonstad: Dat je me niet ziet is juist een goed teken

 

Huismeester Marinus“Huismeester is niet de juiste term, ik ben eigenlijk wijkbeheerder”. Aan het woord is Marinus Schmidt, die de wijken Katendrecht en Noordereiland in beheer heeft. Hij is gemiddeld elke 3 weken in elke wijk aanwezig. “ Ik heb vaste looproutes langs de diverse wooncomplexen. Die controleer ik op schoon, heel en veilig.”

Marinus (57) heeft een lange loopbaan achter de rug. Hij was manager van een restaurant in de Alblasserwaard en werkte ook op Mallorca. Terug in Nederland wilde hij graag iets heel anders, hij werd huismeester in een ouderencomplex in Dordrecht. “Dat is echt wat je verstaat onder huismeester zijn. Logistieke problemen oplossen, aanspreekpunt zijn voor de ouderen, klusjes doen voor ze en hulpvragen afhandelen.” Daarna werkte hij vijf jaar in een van de Vogelaarwijken in Dordrecht en fungeerde als intermediair tussen instanties en bewoners om samen deze wijk te tillen van ‘krachtwijk’ naar ‘prachtwijk’. In 2017 kwam Marinus bij Woonstad terecht, eerst in Rotterdam Oost, vervolgens het Nieuwe Westen en tenslotte Katendrecht en Noordereiland.

Stickeractie

Bij zijn bezoeken aan de wooncomplexen stuit Marinus regelmatig op afval of afgedankt meubilair in het trappenhuis of in de berging. “Ik maak er een foto van en plak er een sticker op dat het verwijderd moet worden. De bewoners in het pand krijgen een brief: als alles niet binnen 1 week verwijderd is, doet Woonstad dit en verdeelt de kosten over álle bewoners. Een rigoureuze maatregel, maar we hopen dat bewoners dan voortaan hun rommel wegbrengen of op laten halen. En ook eerder elkaar aanspreken op dit gedrag.”

Zelfredzaam

Meestal loopt Marinus op dinsdag en donderdag op het Noordereiland. Maar als er meldingen zijn, kan dat ook op andere dagen zijn. Zo kan er bijvoorbeeld een melding zijn dat er signalen zijn dat een van de bewoners hulp nodig heeft omdat deze bijvoorbeeld het huis of zichzelf verwaarloost. Marinus gaat dan als eerste poolshoogte nemen om een inschatting te kunnen maken of en welke hulp nodig is. Zo nodig schakelt hij daarna het wijkteam in. “Zelfredzaamheid is een mooie gedachte, maar niet iedereen is daartoe in staat. Dan is het fijn, dat instanties en buren er zijn om bij te springen”.

Zijn er verschillen tussen bewoners van Katendrecht en Noordereiland?

“Katendrecht is meer dan het Noordereiland een echte volkswijk. Kapenezen zijn denk ik meer uitgesproken en recht-voor-zijn-raap. Het Noordereiland heeft meer uitstraling als een kunstenaarseiland. Er zijn heel diverse culturen en meer jongere bewoners. Maar qua problematiek en vragen zijn er niet al te veel verschillen. “

Tips voor bewoners

Tenslotte heeft Marinus nog wat tips voor de eilandbewoners. “Geniet vooral van de mooie woonomgeving. Het Noordereiland is een uniek stukje Rotterdam. Behandel je openbare woonomgeving als je eigen woning, met respect. De straat is een verlengstuk van je woning.

Als je ergens last van hebt, probeer dan eerst zelf die persoon aan te spreken. Ligt er ergens rommel? Misschien is het een kleine moeite om het zelf even op te rapen.

Tot slot: Meldingen kan je doen, door een mailtje of telefoontje naar Woonstad. Je kan ook contact opnemen met mij. In alle wooncomplexen hangt een brief met daarop mijn taken en contactgegevens.”

Sommige bewoners klagen wel eens dat ze de huismeester nooit zien. “Maar dat je me niet ziet, is eigenlijk een goed teken. Dan is er dus ook geen probleem!”

Woonstad Rotterdam

Dit interview stond in de Eilandkrant van september 2022 »

 

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart