Verslag 7 november Buurt Bestuurt

>
>
Verslag 7 november Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt Noordereiland verslag

7 november 2022 / 19:30 UUR / Huis van de Wijk

Welkom aan iedereen bij Buurt Bestuurt Noordereiland.

 

OPENING EN MEDEDELINGEN
Kennismakingsronde
Welkom aan iedereen.
Aanwezig zijn: Pim Janse, Leo de Graaf, Marie Pols, Jolanda Hoek, Winnie Wiegmans, Okko Noë, Hans vd Splinter, Nathalie Lubeek, Marjolein Feenstra, Marinda de Jager

1. Te bespreken
1. Terugkoppeling van de voorzitter:
1.1 Vanuit BB is een brief gestuurd naar Dhr. Hammink, rayondirecteur gemeente Rotterdam, waarin zorg is uitgesproken over de ondersteuning van de diensten. Hierop is nog geen reactie ontvangen.
1.2 Vergaderingen vanaf 2023 op de 1e WOENSDAG van de maand:

4 januari
1 februari
1 maart
5 april
3 mei
7 juni
5 juli

1.3 Voor de AED in de Sleephellingstraat is een verbeterd onderhoudscontract afgesloten met Medisol.

1.4 AED-reanimatiecursus staat gepland voor 30 januari, 6 en 13 februari 2023. Flyer is ontworpen en staat op de site; gaat ook naar de drukker. Er zijn al een aantal aanmeldingen binnengekomen. Geld is via Opzoomer Mee geregeld. In de Eilandkrant van januari wordt een aankondiging opgenomen.
1.5 Verzoek financiële bijdrage aan Eilandkrant. De vergadering stemt in met het geven van een bijdrage van 200 euro aan de Eilandkrant. Afgesproken wordt hierover bericht aan de Wijkraad te sturen.

2. Mededelingen van Pim:
2.1 Wijkschouw met Serife: positieve ontmoeting. Klein deel van het eiland bezocht. Er komt een vervolgafspraak met hopelijk wat meer tijd om het eiland (en de vraag- en knelpunten) goed in beeld te brengen.
2.2 Informatie-avond Wegenergebouw is nog niet georganiseerd. Marjolein heeft contacten met de projectontwikkelaar en de aannemer. Pim stelt de parkeervergunningen aan de orde (ook in brede zin; al eerder is door de vorige wijkraad gevraagd naar uitgegeven parkeervergunningen). Marjolein pakt beide onderwerpen op.
2.3 Pim heeft een najaarsbomenschouw gedaan met de gemeentel; onderhoudssysteem wordt op orde gebracht en waar nodig wordt gekapt en opnieuw geplant.
2.4 Pim heeft navraag gedaan naar de ’troep’ op de Maaskade. De bolders die bedacht waren voor de uitgangen zijn nog niet beschikbaar; zodra deze er zijn worden ze geplaatst. Aanplant die de droogte niet heeft overleefd wordt vervangen.
2.5 Pim meldt dat er een klankbordgroep herinrichting Willemsbrug is die op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen.
2.6 Hulstkamp heeft een aanvraag gedaan voor een terras op de kade. Dit is mogelijk in strijd met het Horecaplan, waarin ‘overterrassen’ niet worden toegestaan.
2.7 Bouwoverlast Hulstkampappartementen wordt regelmatig gemeld. Oproep om overlast etc. zo veel mogelijk te blijven melden via de site meldingen buitenruimte (www.rotterdam.nl/loket/melding-buitenruimte/), de MeldR app of 14010.
2.8 Duimdrop?
Wat gaat er met de container gebeuren? Pim gaat op zoek naar informatie bij BSW, Wijkraad etc.

3. Netwerkbijeenkomst december 2022
Voor de netwerkbijeenkomst worden BB-leden, actieve vrijwilligers, de vertegenwoordigers van de gemeentelijke diensten perssonlijk uitgenodigd per mail.

4. Heggenbrigade (initiatief van Okko)
Voorstel om voor de containers in de Sleephellingstraat bij Fadi’s/’t Noordereilandwinkeltje een haag te plaatsen. Natuurlijk in samenwerking met bewoners en ondernemers ter plaatse. Pim en Okko pakken dit op. Financiering vanuit bewonersinitiatief. Het idee is om dit als pilotproject te zien en mogelijk ook op andere plekken groen aan te brengen bij de containers, zodat er minder afval naast de containers wordt geplaatst. Deze haagjes moeten dan ook door onszelf (een actieve groep bewoners onder de vleugels van BB) zelf beheerd worden.

5. Doelen en projecten 2023
Voorstel van Marjolein:
Marjolein coördineert, signaleert en legt verbinding.
Marinda voert secrtariaat

We kiezen 3 hoofdthema’s voor 2023.

Voor elk hoofdthema is een ambassadeur/trekker
1. Groenvoorziening/groenonderhoud : Pim
2. Schoon: Pim
3. Parkeren en verkeer: vacature, tot vervuld Marjolein

6. Rondvraag
Veiligheid ouderen: 25/11 van 09.30 – 12.00 uur bijeenkomst in Huis van de Wijk door de Wijkagent. De laatste tijd zijn er gevallen van (pogingen tot) oplichting van ouderen geweest op het Noordereiland. In deze bijeenkomst wordt voorlichting gegeven.
Zie je iets onveiligs, meld het via 0900-8844.
Tip van Pim: als je een mail stuurt aan de gemeente, vermeld daar dan in dat je deelnemer bent van Buurt Bestuurt Noordereiland.
Tip van Marinda: Via deze link kun je lezen hoe de Klimaatmarkt (21-10) is verlopen
Winnie meld veel overlast van hangjongeren op het Prinsenhoofd bij de voormalige bushalte, wat een onveilig gevoel geeft bij de veelal oudere omwonenden. BB heeft inmiddels contact gehad met de wijkagent. Er is overleg met de gemeente de busbaan af te sluiten.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

 

Buurt Bestuurt

 

 

 

Bron: Buurt Bestuurt


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart