Wijkagenten wisseling

>
>
Wijkagenten wisseling

Wijkagent Martin van der Kaaij + de nieuwe wijkagent Necdet Burakcin (rechts). Per 1 september heeft wijkagent Martin van der Kaaij het Noordereiland verlaten en het stokje overgedragen aan wijkagent Necdet Burakcin.

Necdet werkt al 25 jaar bij de politie. Naast wijkagent is hij ook raadslid/fractievoorzitter in de gemeente Dordrecht, een pittige, maar ook leerzame combinatie. De laatste 12 jaar was hij wijkagent in Bloemhof. “Ik heb al een paar keer een rondje gemaakt over het Noordereiland en kennis gemaakt met bewoners, ondernemers, met Buurt Bestuurt en de wijkraad. De komende tijd ga ik me vooral focussen op de kades en samenwerking met gemeentelijke diensten, de woningcorporatie en welzijnsorganisatie SOL.
Mijn indruk van het eiland en de bewoners is dat het overzichtelijk is, het eiland komt wel steeds meer in trek voor bezoekers en de bewoners zijn erg betrokken bij ‘hun’ eiland. Tijdens mijn rondes in de avond heb ik ook jongeren gesproken die in hun auto’s langs de kade staan en ook bewoners gesproken die aangaven dat ze steeds vaker overlast hebben van bruiloften die op het Prinsenhoofd worden gehouden. Veel lawaai en er blijft na afloop allemaal rommel achter. Ik heb inmiddels een aantal organisatoren daarvan hierop aangesproken”.

Martin van der Kaaij gaat na 9 jaar wijkagent te zijn geweest nu vooral achter de schermen aan de slag. ”Op mijn leeftijd krijg ik de gelegenheid om andere werkzaamheden te doen en wat minder in de voorste linie te staan. Daar maak ik graag gebruik van. Ik ben nu aan de slag als pensioenambassadeur. Ik help collega’s wegwijs te worden uit hun pensioenmogelijkheden, een ‘warme’ aanvulling op de koude procedures. Daarnaast ga ik als verkeersadviseur de gemeente adviseren over juridische aspecten en handhaafbaarheid van verkeersplannen voor de wijk Feijenoord.”

“Er is de laatste jaren veel veranderd in het straatbeeld op het Noordereiland” blikt Martin terug. “Foute en overlast gevende cafés zijn gesloten en de overlast van kadekapers is flink afgenomen, al is dat nog niet overal. Samen met de gemeente én bewoners hebben we daar fors op ingezet. We hebben er regelmatig gesurveilleerd, ook in burger. Door samen met bewoners steevast registraties te doen heeft de gemeente uiteindelijk diverse maatregelen genomen. De herinrichting van de Maaskade heeft er ook aan bijgedragen.”

“Ik werk graag op de achtergrond, in stilte. Toch heb ik in al die jaren veel voor elkaar gekregen. Zo zijn er ook goede afspraken en een afbakening van taken gemaakt met Woonstad en de gemeentelijke diensten. Met de ketenpartners is een meer gezamenlijke aanpak gerealiseerd, zodat we elkaar versterken. Dat vind ik de essentie van wijkwerk.”

“Mijn tip aan Necdet: Zet voort wat al ingezet is en blijf nauw samenwerken met ketenpartners en vertegenwoordigers van de bewoners.”

Voor de eilanders heeft Martin ook een boodschap: “Het Noordereiland is het mooiste én veiligste stukje Rotterdam. Zet er samen met je buren, de diensten, instellingen en instanties als Buurt Bestuurt de schouders onder om dat zo te houden.”

Politie

Dit interview stond in de Eilandkrant van oktober 2022 »

 

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart