Verslag 5 april Buurt Bestuurt

>
Verslag 5 april Buurt Bestuurt
Verslag van Buurt Bestuurt vergadering

Welkom aan iedereen bij Buurt Bestuurt Noordereiland.

(Verslag van 5 april 2023).

Aanwezig: Pim, Marjolein, Piet. Necdet Burakcin, wijkagent en Soenil Bahadour, wijkmanager. Een klein gezelschap, maar het was dan ook Feyenoord -Ajax.
Soenil is bereid zelf met regelmaat de bijeenkomsten bij te wonen, waar de 8 uur agenda van de wijknetwerker dit niet mogelijk maakt.

  • Bij het Hulstkampgebouw is de buitenruimte weer vrij gemaakt.
  • Wens is voorlichting te geven over het gebruik van de meldapp.
  • Er is een mobiliteitshub gemaakt in de v.d. Takstraat, wens is een bij de bushalte op de Willemsbrug
  • De wijkraad heeft gevraagd de Prins Hendrikkade en Prinsenhoofd met voorrang te vergroenen.
  • Samen= La Plancha heeft vergunning voor overterras, die van Koozie en Hulstkamp zijn afgewezen.
  • De Roseknoop is van mei tot het najaar geheel afgesloten.
  • Wens is aanwezigheid van Toezicht en Handhaving bij de BB bijeenkomst 3-4 x per jaar.

Necdet meldt dat het eiland nog steeds een zeer veilige plek is. Er zijn wat fietsen gestolen en een scooter. Heden ook weinig overlast van de kade recreanten, het weer was er ook niet naar.

In maart hebben weer 6 personen de reanimatiecursus afgerond. Eventueel is er in het najaar nog een cursus.

Er zal in het najaar een plan worden gemaakt voor het verdere onderhoud van de AED’s in respectievelijk de Sleephellingstraat en de Koopvaardijhof.

Erik Alblas

Buurt Bestuurt Noordereiland heeft kennis genomen van de berichten van en over het levenseinde van Erik Alblas.
De Noordereiland gemeenschap is Erik dankbaar voor zijn tomeloze inzet om de overlast van de lachgaspatronen te bestrijden. Tijdens werkbezoeken van meerdere wethouders aan het eiland was Erik er steeds bij.
Erik bedankt!

Vergaderingen van 2023 op de 1e WOENSDAG van de maand:

3 mei 2023
7 juni 2023
5 juli 2023
9 augustus 2023 (optioneel)
6 september 2023
4 oktober 2023
8 november 2023
6 december 2023

Buurt Bestuurt

E-mail: bbnoordereiland@gmail.com

Bron: Buurt Bestuurt


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart