Nieuwbouw kade Maaskade

>
>
Nieuwbouw kade Maaskade

Havenbedrijf start na de bouwvak met nieuwbouw kadedeel Maaskade

Havenbedrijf start na de bouwvak met nieuwbouw kadedeel Maaskade
Het Havenbedrijf wil na de bouwvak starten met de nieuwbouw van 500 meter Maaskade op het Noordereiland in Rotterdam. Het kadedeel voldoet niet meer aan de hedendaagse veiligheidseisen. Het Havenbedrijf heeft hiertoe deze week een omgevingsvergunning (bouw) aangevraagd bij de gemeente Rotterdam.

Aanleiding
In december 2015 is op het Noordereiland ongeveer 40 meter kade verzakt ter hoogte van de adressen Maaskade 94 t/m 98. De verzakte kade is onderdeel van een originele kade van circa 500 meter uit 1892. Het Havenbedrijf heeft besloten de volledige 500 meter te vervangen door een nieuw kadedeel. Het gebied loopt ongeveer van huisnummer 75 tot aan 156.

Minder wateroverlast
Volgens Rijkswaterstaat staat het Noordereiland gemiddeld één keer per jaar onder water. Het Havenbedrijf ziet de aanleg van de nieuwe kade als kans om de wateroverlast voor bewoners en bedrijven aan de Maaskade te verminderen en te investeren in een betere leefomgeving. Het Havenbedrijf verhoogt de bovenkant van de kade van NAP +2,55 tot +2,70 meter naar NAP +3,00 meter. Hierdoor wordt de kans op overstroming verkleind tot gemiddeld één keer in de tien jaar.

Bouwhinder beperken
Het Havenbedrijf wil hinder van de bouwwerkzaamheden aan de Maaskade voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. In opdracht van het Havenbedrijf dient de nog te selecteren aannemer extra aandacht te besteden aan hinder beperkende maatregelen voor geluid en trillingen, verlichting, bomen, vuil en stof, een veilig bouwterrein en de bereikbaarheid van wegen, voetpaden, parkeerplaatsen en panden. Meer informatie hierover volgt op de website van het Havenbedrijf zodra de aannemer bekend is.

Planning
De volgende planning wordt nagestreefd:

  • Aanbestedingsperiode: april – juni 2018
  • Start bouwwerkzaamheden: na de bouwvak 2018
  • Realisatie nieuw kadedeel: voor de bouwvak 2019

Afstemming met gemeente en omwonenden
De gesprekken en afstemming met de gemeente over fasering, parkeren, riolering en uitstraling van de nieuwe kade zijn afgerond. Het Havenbedrijf heeft onderzoeken gedaan naar de oorzaak van het verzakte kadedeel en naar de bouwkundige staat van de panden in de wijk. Het Havenbedrijf wil een goed inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van deze panden, zodat we hier met de bouwwerkzaamheden rekening mee kunnen houden. Het eerste ontwerp voor een nieuwe kademuur voldeed niet aan de eisen van de Welstandscommissie om de oorspronkelijke uitstraling te behouden. Het Havenbedrijf heeft een nieuw ontwerp gemaakt dat voldoet aan de eisen van de gemeente en aan de relevante veiligheidsnormen. De uitkomsten van de onderzoeken, het ontwerp en de plannen voor de bouw heeft het Havenbedrijf, in samenwerking met de gemeente, tijdens twee informatiebijeenkomsten gedeeld en besproken met de omwonenden van het Noordereiland.

Digitale bouwnieuwsbrief

Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt een digitale nieuwsbrief uitgebracht. De informatie over het project gaat niet meer per post. Mocht u interesse hebben, meld u dan aan via om.heijnen@portofrotterdam.com met vermelding van het project Maaskade en uw contactgegevens.
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met ABT. Voor overige vragen kunt u contact met mij (Odette Heijnen) opnemen.

Met vriendelijke groet,
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Port of RotterdamOdette Heijnen
Communicatieadviseur
om.heijnen@portofrotterdam.com
010-2521053

Zie ook de vorige berichten: Reparatie kademuur Maaskade
Latere start kademuur maaskade
Onderzoek kademuur
+ Infoavond 27 maart 2018

 

Foto Maaskade van eind september 2016 (Nils Hilbers)
(Foto Maaskademuur: sept. 2016)

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart