Maart bijeenkomst Buurt Bestuurt Noordereiland

>
>
Maart bijeenkomst Buurt Bestuurt Noordereiland

Agenda Buurt Bestuurt, vergadering maandag 4 maart 2019 in de huiskamer van de wijk, Steiger 22 aan het Burgemeester Hoffmanplein inclusief jaarplanning

Steiger22Aanvang: 19:30 uur
Einde: circa 21.00 uur
Plaats: de huiskamer van de wijk, Steiger 22 aan het Burgemeester Hoffmanplein.
Datum: Maandag 4 maart

 

Agenda:

1.       Welkom
2.       Mededelingen & vragen (over zaken die NIET op de agenda staan)
3.     Vaststellen agenda

4.       Actielijst maandag 4 februari

5.       Nieuws uit de Wijkraad – Anne Marie, Frank, Pim, Mohammed en Jan

6.       Overlast van ‘kadekapers’
www.rijnmond.nl/ nieuws/178875/Bewoners- Noordereiland-eisen-gesprek- over-jongerenoverlast

7.       Toelichting aanpak parkeerdruk door Han van Dam

8.       Nieuwbouw bij Hukstkamp gebouw

9.       Updates vanuit

 • Verkeer en publieke ruimte
  o   Werkgroep verkeer – Leo, Patrick en Harmen
 • Veilig, schoon en heel
  o   Buurtpreventie – Hans
  o   Werkgroep schoon – Jan Philip
 • Samenwonen en samenleven
  o   Werkgroep Samen

10.       Wat verder ter tafel komt, binnengekomen vragen en rondvraag
11.       Afsluiting

 

 

 

Acties / bespreekpunten bijeenkomst maandag 4 februari:

·         Vanuit de wijkraad:
o   Hein is teruggetreden en wordt opgevolgd door Jan Willemse.
o   Balkon aan de Maas gaat er nu echt komen.
·         Werkgroep Schoon wil graag aan de slag voor een schoon eiland maar is op zoek naar support.
o   Actie: wie meld zich aan?
o   Jan Philip gaat samen met Pim in gesprek met stadsbeheer en nemen in het gesprek mee de meldingen van overvolle prullenbakken en andere meldingen van vuil op straat, volle bakken en overlast door vuil.
§  Actie: Marcel helpt bij leggen van de contacten

·         Arthyra en Fleur geven aan zich in te willen zetten voor de werkgroep samen. Ieder heeft al lopende activiteiten / ideeën om bewoners te activeren meer samen te doen (bewegen, samenbrengen etc.)

o   Actie: verbinding maken met Humanitas en Michel Borremans.
·         N.a.v. creatieve oproep om de kades schoon te houden opstellen van regels voor gebruik van de kades. Regels delen via bord, flyer etc.

o   Actie: Marcel vraagt na of stadsbeheer creatieve borden heeft. Mogelijk als proef inzetten.
·         Parkeerzone bij Maaskade (tussen Meeuwenstraat en Prins Hendrikstraat) is opnieuw afgesloten met betonnen blokken. Is dit willekeur?

o   Actie: Marcel vraagt na hoe het kan dat de parkeerzone afgesloten kan worden terwijl de problemen die de kadekapers op die plaats veroorzaken daar wel worden aangepakt maar verder op het eiland niet.
·         Onderwerp nieuwbouw bij Hulstkampgebouw wordt op de agenda van maart gezet.

o   Actie: Marcel stuurt mail naar Han over nieuwbouw met cc aan Annemarie.

o   Actie: onderwerp nieuwbouw bij Hulstkamp op de agenda van maart zetten.
·         XO lounge definitief gesloten
·         Er komt een Horeca bijeenkomst georganiseerd vanuit Wijkraad
·         Buslijn 47: Afwachten tot vervolg in juni.

·         Gevelverlichting KPN gebouw: via Wijkraad

Voor in de agenda van april:

De Buurt Bestuurt bijeenkomst van april is op maandag 1 april en is in de huiskamer van de wijk, Steiger 22 aan het Burgemeester Hoffmanplein.

 

 

Planning 2019:

Wanneer:      Iedere eerste maandag van de maandag
Tijdstip:          19.30 tot 21.00 uur
Locatie:          Woonkamer van de Wijk
Steiger 22, Burgemeester Hoffmanplein

 • Maandag 1 april 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
 • Maandag 6 mei 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
 • Maandag 3 juni 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
 • Maandag 8 juli 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
 • Maandag 5 augustus 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
 • Maandag 2 september 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
 • Maandag 7 oktober 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
 • Maandag 4 november 2019 – 19.30 tot 21.00 uur
 • Maandag 2 december 2019 – 19.30 tot 21.00 uur

 

Buurt Bestuurt

Voor in de agenda van maart:
De Buurt Bestuurt bijeenkomst van maart is op maandag 4 maart en is in de huiskamer van de wijk, Steiger 22 aan het Burgemeester Hoffmanplein.

Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Met vriendelijke groet,

Patrick en Harmen
Buurt Bestuurt Noordereiland


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart