Verslag wijkraad Noordereiland 17 juni

>
>
Verslag wijkraad Noordereiland 17 juni

Verslag vergadering WijkraadOpenbare vergadering wijkraad Noordereiland 17 juni 2019

Wegens een ter elfder ure aangekondigde en voor het Noordereiland belangrijke bijeenkomst is in overleg besloten dat Frank daar aansluit om de wijkraad te vertegenwoordigen.
Omdat Frank binnenkort gaat verhuizen naar een andere gemeente neemt hij per 1 juli helaas afscheid van de wijkraad.

Anne-Marie wordt als technisch voorzitter voor het komende jaar benoemd en mag meteen Jan-Philip van Mourik beëdigen als nieuw lid van de wijkraad.

wijkraad Noordereiland juni 2019
Er is één inspreekster die vragen heeft over het besluit van de Gemeenteraad om betaald parkeren in te voeren.
Pim geeft aan dat de wijkraad hier niets mee van doen heeft, het is een besluit van de gemeente raad: De wijkraad heeft hier niets mee van doen.

De Gemeenteraad het hoogste orgaan van de gemeente is, het College van B en W uitvoering dient te geven aan de motie en dat de wijkraad niet is gevraagd hierop te adviseren. Wel is het tot zes weken na het besluit door de Gemeenteraad is genomen mogelijk om hier bezwaar tegen in te dienen. De route is te vinden op de website van de gemeente.

Ook wordt er bezorgdheid uitgesproken over de ophanden zijnde bouw van appartementen bij het Hulstkampgebouw. Er zijn meerdere nog onbeantwoorde vragen met betrekking tot overlast, bouwverkeer, milieu, etc. De wijkraad geeft aan de vinger aan de pols te houden en verwijst ook naar Buurt Bestuurt als actieplatform.

De nieuwe wijkkrant wordt positief ontvangen.

Het Bewoners Initiatief (B.I.) speelplaats Prins Hendriklaan wordt unaniem goedgekeurd met de complimenten voor de initiatiefnemers voor hun inzet tijdens het gehele aanvraag proces.

De besluitenlijst wordt vastgesteld met de aanvulling dat er twee moties zijn ingediend en aangenomen door de Gemeenteraad. De motie om de overlast op de kades tegen te gaan is unaniem aangenomen en voorziet in een pakket maatregelen, welke in samenspraak met omwonenden en de wijkraad zullen worden uitgevoerd en die hopelijk uiteindelijk zullen leiden tot een prettigere leefomgeving. De tweede motie betrof invoering betaald parkeren.

De bewoners van het Koopvaardijhof zijn gekoppeld aan de organisatie van het Landelijk Congres Openbare Ruimte. En wel voor de ontwerp sessie ‘placemaking van non-plekken’ op 20 juni. Wie weet leidt dit tot een mooiere invulling van het Antwerpse Hoofd!

De volgende vergadering is op maandag 15 juli bij Galerie Wind. Prins Hendrikkade 124 A

Wijkraad Noordereiland

 

Overzicht vergaderingen Wijkraad Noordereiland 2019:

  • Maandag 15 juli: Galerie Wind, Prins Hendrikkade 124-A
  • Maandag 19 augustus: Galerie Wind, Prins Hendrikkade 124-A
  • Maandag 16 september: Tante Nino, Van der Takstraat 102B 
  • Maandag 21 oktober: Tante Nino, Van der Takstraat 102B 
  • Maandag 18 november: Huiskamer van de Wijk/Steiger 22, Burgemeester Hoffmanplein 22 
  • Maandag 16 december: Huiskamer van de Wijk/Steiger 22, Burgemeester Hoffmanplein 22

 

Meer lezen over de wijkraad en hoe je die kunt bereiken?
Neem even een kijkje op deze webpagina: www.noordereiland.org/wijkraad/

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart