Verslag wijkraad Noordereiland 21 januari

>
>
Verslag wijkraad Noordereiland 21 januari

Openbare wijkraad vergadering Noordereiland van 21 januari 2019 – Locatie: Galerie Wind

Algemeen

Noordereiland vlagFrank Demmendaal neemt namens de gehele wijkraad Noordereiland afstand van de Nashville verklaring en wijst op het hart in de Noordereiland vlag.

Bewoners initiatieven

  • Twee omwonenden van de Prins Hendriklaan hebben ideeën om het plein op te knappen en het aantrekkelijk te maken voor de kinderen en ouders om op het speelplein te vertoeven. Er wordt geadviseerd om contact op te nemen met de school én om de plannen vooral in te dienen bij Opzoomer Mee.
  • Het bewonersinitiatief Leren Programmeren met Lego is aangenomen en het initiatief Lezen dagboek Anne Frank is ingetrokken.

Besluiten

  • De besluitenlijst is goedgekeurd onder protest omdat het in de huidige vorm niet echt leesbaar is en het de wijkraad pas kort voor de vergadering bereikte.
  • De wijkraad heeft besloten tot een gevraagd advies voor de beleidsregel evenementen.

Ingekomen post

Het beleidskader Dienstverlening 2019-2022: we hopen dat het in de werkelijk net zo werkt als het er staat.

 

 

Verslag vergadering WijkraadTer informatie / Stand van zaken

Overlast kades
Er wordt binnenkort een noodkreet gestuurd naar de wethouders Kathman, Wijbenga en Bokhove met een cc naar onder meer de fracties en de pers over het uitblijven van echte maatregelen om de aanhoudende overlast op de kades tegen te gaan.

KPN lichtwand
Er is een reactie van de KPN ontvangen op de brief die namens de wijkraad is gestuurd. Opvallend is dat het er op lijkt dat de KPN-delegatie in maart 2017 bij een ander Buurt Bestuurt overleg aanwezig was dan waar twee wijkraadsleden bij aanwezig waren. Er wordt een reactie op de brief geformuleerd.

Overleg projectteam Maaskade
Het overleg over de herinrichting Maaskade is meerdere keren afgezegd. Het ligt nu bij Buurt Bestuurt om iedereen bij elkaar proberen te krijgen.

  • Vuurwerk Oudjaar & Wereldhavendagen
    Ook Buurt Bestuurt ontving signalen dat het eiland met Oud & Nieuw al rond 19:00 uur propvol met auto’s stond, dat het eiland niet vuurwerkvrij was en dat het een verkeerschaos was.
  • De wijkraad wacht op de beantwoording van het ongevraagd advies en op de evaluatie van Oud & Nieuw (medio februari), waar de wijkraad helaas niet bij aanwezig mag zijn.

Bus 47
Het gesprek met de beleidsambtenaar en RET over lijn 47 was vooral een herhaling van zetten: de ambtenaar en de RET verwezen naar de Metropool regio, naar budgetten en reizigersaantallen en dat men toch echt bezig is met de uitwerking van het vraaggestuurd vervoer en dat er in ieder geval in juni een tussenbericht zou komen. We hebben nogmaals aangegeven om voor volgend jaar, waar nu al de dienstregeling voor moet worden gemaakt, vooral creatiever te zijn, met bewoners in gesprek gaan. Helaas lukt dat op zijn vroegst pas voor de dienstregeling van 2021. Ook heeft de wijkraad aangegeven dat dit niet past in het beleid van de gemeente om burgers uit de auto te krijgen . Met dit soort maatregelen jagen ze mensen juist uit het openbaar vervoer.

Feyenoord City
Terugkoppeling Feyenoord city: In de werkgroep mobiliteit is de OV-visie 240 behandeld.

Fietsparkeren
Het overleg met de ambtenaar is uitgesteld naar februari.

Hulstkamp Gebouw
Er zijn vragen over de sloop activiteiten op het terrein van het Hulstkamp Gebouw.
Bij gevaarlijke situaties kan melding worden gedaan via www.rotterdam.nl/loket/illegale-bouw-gebruik-melden/

 

Meerpalen kunstproject
De wijkraad neemt kennis van het facebook bericht over het idee om een kunstwerk in Ons Park te maken van meerpalen.

Volgende vergadering

De volgende openbare vergadering is maandag 18 februari 2019, locatie Galerie Wind.

 

Wijkraad Noordereiland

Meer lezen over de wijkraad en hoe je die kunt bereiken?
Neem even een kijkje op deze webpagina: www.noordereiland.org/wijkraad/

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart