Buurt Bestuurt overleg van 6 juli

>
>
Buurt Bestuurt overleg van 6 juli

Buurt Bestuurt

Ook Buurt Bestuurt vergaderde deze maand online. De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan de orde:

Patrick opent de vergadering als host van dit digitale overleg.

Schouw 25 en 30 juni

Pim laat weten dat het fietsenprobleem ook de aandacht heeft van de wijkraad en dat er mogelijk een proef komt op het eiland van de Rotterdamse mobiliteit aanpak.

Harmen meldt een klacht van Fadi’s over naast plaatsingen bij de containers aldaar, nu extra vervelend door de uitbreiding van de terrassen. Ook ontstaan verkeersopstoppingen bij het kruispunt als de containers geleegd worden.

Leo meldt , dat er enige tijd geleden afspraken zijn gemaakt over het onderhoud van de groenvoorziening op het Antwerpse Hoofd, maar dat deze niet zijn nagekomen. Buurt Bestuurt kent deze afspraken niet en verzoekt Leo ze schriftelijk aan Buurt Bestuurt toe te sturen.

Fleur en Diederik hebben last van scheurvorming in hun huis, mogelijk te wijten aan de snelheid drempel over de weg. Hun bezwaar is bij de gemeente afgewezen. Harmen adviseert de ombudsman en een uitbreiding van het project vergroening Maaskade naar de rijweg.

Navraag leert dat het project vergroening Maaskade beperkt is tot het looppad langs het water en er zeker geen mogelijkheid /budget is voor uitbreiding van deze kaders.

Verder melden zij overlast van de bouw Hulstkamp. De overlast is ook niet altijd conform de maandelijks uitgegeven nieuwsbrief. Marjolein antwoordt dat dit nu eenmaal een heel lastig project is op deze kleine bouwplaats midden in een woonwijk met oude huizen en dat overlast , helaas , onvermijdelijk is en ook niet altijd exact van te voren te voorspellen.

Vergroening van de Maaskade.

De plannen staan nog niet op de website, Annet neemt actie.

De projectleider Jannes v/d Heide vraag om reactie op de plannen, zie ook Eilandkrant.

Werkgroep samen:

Geen nieuws

Werkgroep Schoon:

Pim wil graag eenmalig bij elkaar komen om inzicht te krijgen in de diverse activiteiten en zoekt een locatie voor het plaatsen van benodigde middelen. Wie heeft een idee?

Buurtpreventie:

Loopt niet meer in groepjes, maar Hans spreekt regelmatig mensen aan op hun gedrag.

Pim mist de aanwezigheid van de wijkagent en toezicht en handhaving.

Toezicht en handhaving zijn de afgelopen maanden eigenlijk uitsluitend bezig geweest met Covid 19 en er is een nieuwe teamleider. Buurt Bestuurt zal hem uitnodigen voor een eerstvolgende vergadering

De Buurt Bestuurt vergaderingen van maart en april zijn niet doorgegaan en daarna is de wijkagent enkele weken ziek geweest en nu met vakantie. Buurt Bestuurt heeft hem al gevraagd weer aanwezig te zijn bij de vergadering in september en meldt bij deze dat onze wijkagent, Martin van der Kaaij er volgende week weer is.

 

 

Groeten,

Buurt Bestuurt Noordereiland

 

 

Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org/buurt-bestuurt/ om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt Noordereiland

 

 

 

Bron: Buurt Bestuurt Noordereiland


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart