Bijeenkomst voor inrichtingsplan van de Maaskade

>
>
Bijeenkomst voor inrichtingsplan van de Maaskade

Beste bewoner(s) en ondernemers van het Noordereiland,

MaaskadeMet dit bericht nodigt de Gemeente Rotterdam u uit om deel te nemen aan de bewonersavond waarin we de schets voor het inrichtingsplan van de Maaskade gaan presenteren en toelichten. De bijeenkomst vindt digitaal plaats op dinsdagavond 2 februari 2021 van 19.30 tot 21.00 uur.

 

 

Vergroening van de Maaskade

Zoals u weet heeft de gemeenteraad in 2019 verzocht om de Maaskade van het Noordereiland te vergroenen. Dit traject is afgelopen zomer gestart met een participatieronde waarbij we input van de bewoners hebben verzameld met behulp van een digitale enquête. Het doel hiervan was om een ontwerp te realiseren dat zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de wensen van de bewoners en bedrijven, maar dat ook financieel haalbaar is. Dankzij jullie inbreng is dit ons aardig gelukt. Aan de hand van jullie inbreng en de uitgangspunten van dit project, hebben wij een schetsontwerp gemaakt voor een voorlopig inrichtingsplan, zie ook www.rotterdam.nl/wonen-leven/maaskade. Een impressie hiervan ziet u onderaan dit bericht. Op de bewonersavond gaan wij het ontwerp
presenteren. Na de presentatie is er ruimte om vragen te stellen of te reageren.

Hoe gaat het verder?
Na deze bijeenkomst gaan we het ontwerp verder uitwerken aan de hand van de ontvangen reacties. Naar verwachting zal dit ergens in het voorjaar gereed zijn. Wij zullen in april of mei bij u terugkomen om het definitief ontwerp te presenteren.

Hoe kunt u deelnemen?
Helaas is het door coronamaatregelen nog steeds niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Daarom zijn wij genoodzaakt om de presentatie digitaal te houden. U kunt zich tot 25 januari aanmelden via noordereilandso@rotterdam.nl. Een paar dagen voor de presentatie
ontvangt u een e-mail met een digitale uitnodiging voor MS Teams en een instructie over hoe u meedoet. Op de avond van de bijeenkomst kunt u met deze link inloggen en deelnemen. Bij veel aanmeldingen kunnen we ervoor kiezen de avond in shiften te verdelen zodat iedereen
voldoende ruimte krijgt om te reageren. Hierover zullen we u dan op tijd informeren.

 

Wij hopen u op 2 februari te zien in de digitale omgeving. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via en via noordereilandso@rotterdam.nl

Met vriendelijke groet,
Jannes van der Heide
Projectmanager Gebiedsontwikkeling

Gemeente Rotterdam

Bron: www.rotterdam.nl/apps/rotterdam.nl/wonen-leven/maaskade/index.xml
(Beelden: Gemeente Rotterdam)

 


 

Schetsontwerp Maaskade

Kort samengevat wijzen de reacties erop dat vergroening, rust en versterking van karakteristiek belangrijke elementen zijn waar rekening mee moet worden gehouden in het ontwerp. De kade moet een aantrekkelijke verblijfsplek zijn waar gewandeld kan worden, waar ruimte is om zelf een stoeltje neer te zetten op een mooie dag en waar groenvakken zorgen voor een aantrekkelijk beeld.

(Klik op een afbeelding voor een vergroting)

Maaskade: Huidige situatie Voorstel Maaskade

Links een impressie van de huidige situatie op de Maaskade. Rechts het schetsontwerp voor de Maaskade.

 

Uit de reacties van instanties en organisaties is gebleken dat er aandacht moet zijn voor klimaatadaptatie (hittestress), verrommeling (bijvoorbeeld fietsen) en de bereikbaarheid van het schipperspad.

Ook zijn er ideeën en wensen geuit die niet zijn opgenomen in het schetsontwerp. Zo zien we op de Maaskade geen plek voor een hondenuitlaatveld. Hiervoor zijn namelijk al andere plekken aangewezen op het eiland. Daarnaast moeten we oppassen met het plaatsen van veel bankjes en hoge beplanting waardoor de Maaskade aantrekkelijk wordt voor ongewenste ‘kadetoeristen’.

 

Maaskade-voorstel (rode lijnen geven het studiegebied aan)

Gebied uitgebreid
Het project betrof in eerste instantie enkel de strook (dikke rode lijn) tussen de rijbaan en het schipperspad, maar door alle reacties die zijn gegeven is er breder gekeken naar andere ruimtelijke aspecten die een positieve invloed kunnen hebben op de inrichting van de openbare ruimte. Het studiegebied is weergegeven met de rode lijn van de kade tot aan de gevels van de woningen.

 

Zie ook: bericht Maaskade groen? »


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart