Buurt Bestuurt in 2022

>
>
Buurt Bestuurt in 2022

Buurt bestuurt in 2022Beste BuurtBestuurders,

Wij hebben gesproken met onze wijkmanager Han van Dam en onze wijknetwerker Marijke de Groot en nagedacht over hoe verder met Buurt Bestuurt in 2022, zeker met het oog op de nieuw te vormen Wijkraad in 2022.  Deze Wijkraad zal een combinatie zijn van het Noordereiland en het Entrepotgebied, bestaan uit 7 gekozen personen en nog steeds een belangenbehartigende rol hebben.

Wat ons betreft is én blijft de basis van Buurt Bestuurt de eigen inzet van bewoners in samenwerking met de gemeentelijke diensten. Dit ging eerder vooral over overlast en veiligheid, maar ook andere onderwerpen kunnen van belang zijn. Om dit verder vorm te geven willen wij per onderwerp de direct betrokken en verantwoordelijke functionaris van de diensten blijven uitnodigen.

De wijkraad vervult een adviserende rol aan de gemeente/ het college van Burgemeester en wethouders. De nieuwe wijkraad heeft daarvoor contacten met de wijkmanager, het gemeentebestuur en de gemeenteraad.  De afgelopen jaren hebben wij vaak gezien, dat BB werd gezien als een achterban van de Wijkraad en zelfs van ons werd verwacht dat wij contact gingen zoeken met de hogere functionarissen tot en met de wethouder.

Het is best ingewikkeld de juiste kaders te zien, maar de afbakening van waar BB nu voor is en wat de Wijkraad doet is wel belangrijk.

Voor 2022 zien wij 4 speerpunten:

 • Samen activiteiten doen. Arthyra organiseert hier veel voor de eilandbewoners in samenwerking met het Huis van de Wijk.
 • Buurtpreventie. Deze is er nu niet meer na het vertrek van Hans. Arno Stroop, directie veiligheid heeft met Martin van der Kaaij, wijkagent ondersteuning aangeboden bij de oprichting en uitvoering van de Buurtpreventie en zij zien ook duidelijk meerwaarde hiervan voor het eiland. Wie meldt zich aan?
 • Vergroening. Afgelopen jaar zijn er meerdere vergroeningsprojecten van bewoners gerealiseerd  met behulp van de opzoomer subsidies en de hulp en inzet van Marijke. Dit is wat wij bedoelen met vergroening. Klachten die bewoners hebben over de gemeentelijk groenvoorziening kunnen rechtstreeks aan de gemeente worden gericht of via de wijkraad worden gespeeld. Ook valt te denken aan een info/discussie avond voor bewoners over de veranderingen, die gaan komen ter verbetering van het milieu.
 • Jeugd. Mede gezien het verdwijnen van het huidige Duimdrop is het goed te zoeken naar alternatieve sport-en spelmogelijkheden voor de jeugd van het eiland.
  Wij stellen ons voor dit met  jullie te kunnen bespreken op maandag 1 november.

Daarbij willen wij dat iedereen zich veilig voelt bij de helaas weer oplopende Coronacijfers, ook gevaccineerde kunnen echt ziek worden, al is het niet levensbedreigend.

De bijeenkomst zal digitaal online dus plaats vinden via Microsoft Teams.

Hopend op een constructieve discussie en vriendelijke groet,
Patrick en Marjolein

 

 

Dan de vraag, van welke activiteit zou jij nu blij kunnen worden?

 • Een geveltuintje aanleggen en verzorgen
 • Een plantenbak adopteren en voorzien van fris groen en bloemen.
 • Een container adopteren, en met de gemeente zorgen dat het rondom schoon blijft
 • Voor de buurtpreventie eens een rondje eiland lopen en leren over veiligheid
 • Met een groepje buren wekelijks een voetbalwedstrijd organiseren voor de jongens en de meisjes
 • Etc. Etc.

Het zijn maar voorbeelden.
Een kleine activiteit geeft een kleine bijdrage aan ons eiland en haar samenleving, maar veel kleine activiteiten geven een grote bijdrage.

De activiteiten zijn buiten, in de buitenruimte, gezond, zeker in verband met Corona.

 

 

Buurt Bestuurt

Vragen? Laat het ons dan even weten via: bbnoordereiland@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org/buurt-bestuurt/ om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt Noordereiland

 

Bron: Buurt Bestuurt Noordereiland

 


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart