Buurt Bestuurt overleg van 5 juli

>
>
Buurt Bestuurt overleg van 5 juli

Verslag vergadering Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt vergaderde online over hun buurt; het Noordereiland.

 

Patrick opent de vergadering en geeft direct het woord aan Jannes vd Heide, projectmanager vergroening Maaskade.

Vergroening Maaskade

Naar aanleiding van het gepresenteerde voorlopige ontwerp op 11 mei bleken er nog vragen en hier en daar ook ongenoegen te zijn m.b.t. het gevolgde traject en de uitkomst. BB is dan van mening , dat een toelichting van de direct betrokkene, de projectmanager dan verstandig is. Traject: Begonnen is met een bewonersenquête met 3 opties. Hieruit volgde een basistekening, in februari besproken in 2 sessies en daarna het voorlopig ontwerp, besproken op 11 mei.
Helaas is hier een live bijeenkomst niet mogelijk geweest door corona en was deze communicatie het best haalbare. Ook is overleg geweest met de Wijkraad en andere instanties. Een aantal zaken zijn aangepast, geen dubbele bomenrij, meer doorsteekjes, kleurige beplanting. Een dringend probleem blijft het fiets parkeren. Trommels plaatsen in de dwarsstraten is ongewenst. Plaatsing op parkeerplaatsen, gemeentebeleid, verhoogt de parkeerdruk en plaatsen op de kades mag niet van het gemeentebeleid.

Aanwezigen verzoeken met klem hier nog weer naar te kijken en zo nodig gewoon een uitzondering te maken op het gemeentebeleid. Ter afronding van het proces ziet men graag nog een bijeenkomst, eventueel in ons park of bij A la Plancha. De definitieve ontwerptekeningen graag in kleur ophangen in het Huis vd Wijk en digitaal op de website.

De volgende stap in de vergroening zal zijn het Oostelijk deel van de Maaskade, prognose is 2023.

Veiligheid.

Er zijn recent 2 aanhoudingen verricht voor diefstal en heling, maar het is verder rustig. Na opheffen van de lockdown is het lachgasgebruik weer toegenomen. Na invoering van de wet op verbod van gebruik en bezit is er een periode van waarschuwen en inregelen van de systemen om daadwerkelijk te kunnen handhaven, maar het komt. Ook wordt aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast van gemotoriseerd verkeer, stand van zaken is onduidelijk, maar wordt nagevraagd.

Popup milieupark.

Vanuit duurzaam van de gemeente wordt een dag georganiseerd, waarin het milieupark in het klein wordt nagebootst met 8 kliko’s in een halve maan en voorlichting wordt gegeven over het gebruik. Meteen de mogelijkheid voor het wegdoen van grofvuil, een pick up wagen rijd heen en weer naar het milieupark.
Planning is september.

Werkgroepen.

Waar mogelijk wordt er verder gewerkt en uitbreiding is in voorbereiding voor het najaar.

Ons Park

In Ons Park zijn 2 bomen ernstig beschadigd door vandalisme. Een dringende oproep aan eenieder op te letten en vandalisme direct te melden.

Groeten,

Patrick en Marjolein

 

Volgende vergadering

Augustus is er geen bijeenkomst
De volgende bijeenkomst is maandag 6 september 2021, hopelijk live.

Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org/buurt-bestuurt/ om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt Noordereiland

Bron: Buurt Bestuurt Noordereiland


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart