Wijkvisie 2022 – 2026 bijna klaar

>
>
Wijkvisie 2022 – 2026 bijna klaar

Wijkvisie Entrepot-Noordereiland 2022-2026 (Conceptversie)De Wijkraad Entrepot-Noordereiland heeft afgelopen najaar gesprekken gevoerd met bewoners om te komen tot een invulling van een Wijkvisie voor de wijken Entrepot en Noordereiland voor de komende vier jaar. Er waren daarvoor participatiebijeenkomsten, straatinterviews en digitale onderzoeken van de Veldacademie en de Gemeentepeiler.

Het concept van de Wijkvisie is nu klaar en is hier te lezen: www.dropbox.com/s/x4h21r9s27c94b6/2022%20Wijkvisie%20Entrepot-
Noordereiland%2022-12-2022.pdf?dl=0

Graag biedt de wijkraad bewoners en ondernemers nog gelegenheid feedback te geven op de inhoud. Dat kan tot 16 januari 2023 via dit digitale formulier:   www.forms.office.com/e/Q9uH7FifKR

 


Voorwoord uit het Entrepot-Noordereiland Wijkvisie 2022-2026 (Conceptversie)

Voorwoord

Eén wijkvisie voor twee bijzondere wijken: Entrepot en Noordereiland. Een uitgelezen kans om de verbinding tussen de wijken op te zoeken om waar mogelijk elkaar aan te vullen. Vooral omdat het de moeite waard is om elkaar de hand te reiken, bewoners en ondernemers,
de wijkraad de gemeenteraad en het college van Rotterdam.

De Kop van Zuid-Entrepot met de prachtige Entrepothaven, de Binnenhaven, het iconische woongebouw De Peperklip, het Hefpark, de verschillende buurten en de heerlijke stadstuin De Rotterdamse Munt. Het Noordereiland is onlosmakelijk verbonden met de Willemsbrug, de Koninginnebrug en de historische Koningshavenbrug die iedereen kent als De Hef. De mooie kades rondom het eiland, het fraaie Burgemeester Hoffmanplein en Ons Park.

Twee wijken met een eigen dynamiek, die we samen met de bewoners en ondernemers in één visie onder brachten. Niet alleen verwoord op basis van cijfers en feiten maar vooral ook op basis van gesprekken met mensen die in onze twee wijken wonen en werken.

Deze waardevolle input en de verwerking daarvan zijn opgenomen in de Wijkvisie Entrepot-Noordereiland.
Wijkraad Entrepot-Noordereiland
2022-2026
Foto voorblad: Eric Fecken

 

Inleiding

Voor de verkiezingsperiode 2022-2026 is de wijkraad gekozen om onze wijk bestaande uit bijna 10.000 kiesgerechtigden te vertegenwoordigen. Belangrijke functie van de wijkraad is om te monitoren wat er speelt in de wijk en deze ervaringen te delen met de wijkmanager en de verschillende clusters. Daarnaast heeft de wijkraad een belangrijke rol in het activeren van netwerken en het vergroten van de participatie. De wijkraad kan namens de wijk adviezen geven aan het college van B&W en de gemeenteraad.

De wijkraad stelt in het begin van de verkiezingsperiode een wijkvisie op samen met haar bewoners. In onze wijk zijn hiertoe diverse participatie bijeenkomsten geweest, er hebben straatinterviews plaatsgevonden, er is een onderzoek van de Veldacademie naar de identiteit van de wijk gedaan, en is de gemeentepeiler ingezet. Op basis van deze input is dit document opgesteld. Het doel is om hiermee richting te geven aan onder andere het jaarplan waarin de concrete acties van de wijkmanager staan. En om in overleg met de clusters budget te alloceren hiervoor.

In combinatie met de stedelijke opgaven vormt de wijkvisie de structuur voor aankomende 4 jaar. En we kijken ernaar uit om samen met de bewoners, ondernemers, culturele instellingen, clusters, wijkmanager, raadsleden, B&W en alle betrokkenen in de wijk samen onze wijk nog mooier te maken!

 

Meer lezen?
bekijk dan de PDF: www.dropbox.com/s/x4h21r9s27c94b6/2022%20Wijkvisie%20Entrepot-
Noordereiland%2022-12-2022.pdf?dl=0

 

wijkraad Entrepot-Noordereiland

Bron: Wijkvisie Entrepot-Noordereiland 2022-2026 (Conceptversie)

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart