Nov. 2023 Maatregelen Willemsbrug

>
Nov. 2023 Maatregelen Willemsbrug

Aanpassingen aan de brug

In november wordt een aantal maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op de Willemsbrug te verbeteren. Uit gesprekken en bijeenkomsten met bewoners en ondernemers sinds 2022, bleek dat er veel overlast is van (te hard en roekeloos rijdend) verkeer en er veel ongelukken gebeuren, 34 ongevallen in de laatste 3 jaar. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties en geluidsoverlast.

Willemsbrug 2023 (foto: Nils Hilbers)

Wat er onder meer verandert

  • Het aantal rijstroken op de brug wordt teruggebracht naar twee rijstroken voor de bus en twee rijstroken voor de auto en er komt een middenscheiding.
  • Er komt een extra fietspad vanuit richting stad naar Zuid, om ‘spookfietsen & -scooters’ tegen te gaan.
  • De rijbaan voor de lijnbus blijft hetzelfde, maar de doelgroepenstrook vervalt, inclusief de bocht bij de kruising Prins Hendrikkade.

Willemsbrug gedeeltelijk afgesloten

In november is de Willemsbrug twee weekenden afgesloten:

  • Van vrijdag 10 nov 22.00 uur tot maandag 13 nov 06.00 uur
  • Van zaterdag 18 nov 17.00 uur tot maandag 20 nov 06.00 uur
  • Voor fietsers en voetgangers, bus en hulpdiensten blijft de brug dan wel beschikbaar.

Update: 1 rijbaan voor auto’s

De Willemsbrug blijft toch beperkt open voor autoverkeer. Eerst leek het nodig om de brug tijdens de werkzaamheden geheel af te sluiten. Na overleg is het mogelijk om aan beide kanten 1 autorijbaan open te houden.

Werkzaamheden

In die weekends dat de brug is afgesloten wordt onder meer gewerkt aan de belijning op de weg en worden verplaatsbare vangrails geplaatst, om een extra fietspad te creëren.

Doordeweeks zijn er kleinere werkzaamheden, zoals op het fietspad. Het autoverkeer heeft daar geen hinder van.

Geen doelgroepenstrook

De aparte doelgroepenstrook komt te vervallen. Voornamelijk de bocht is meermaals aangegeven door bewoners en wijkraadsleden als een oorzaak van gevaarlijke situaties. Personen nemen deze bocht zodat ze niet hoeven te stoppen voor het verkeerslicht waardoor gevaarlijk situaties ontstaan. Daarnaast wordt er bij een opstopping veelvuldig ingehaald waarna er onder de Hef ingevoegd wordt of zelfs illegaal op de kruising afgeslagen wordt.

Voor de doorstroming is de aanwezigheid van de baan geen vereiste gebleken. Veel belangrijker zijn het aantal opstelstroken voor het verkeerslicht. Daarom worden deze zo groot mogelijk. De verwachting is dat de doelgroep Noordereiland en de bus bij de kruising in de bocht al voorsorteren en daarmee ruimte hebben. In de verschillende bijeenkomsten, bewonersavonden, wijkraden en via ander soort contact was er zeer beperkt twijfels uitgesproken over het afsluiten van de bocht. Uiteraard gaat de gemeente na de realisatie grondig monitoren wat de effecten zijn van de veranderingen. Hierbij wordt input van bewoners meegenomen.

Aanpassingen Willemsbrug 

Download hieronder de informatie van de Wijkraad Entrepot-Noordereiland. November 2023 zal de brug twee weken dicht gaan voor de werkzaamheden.

(Klik op de knop voor de PDF)

Bron: Wijkraad Entrepot-Noordereiland

Poster Willemsbrug

In de etalage van het Huis van de Wijk hangt een grote poster waarop de nieuwe inrichting staat aangegeven. Loop gerust even langs om deze op je gemak te bekijken.

Meer weten? Kijk dan op www.rotterdam.nl/willemsbrug
+
mijn.rotterdam.nl/link/project/verkeersmaatregelwillemsbrug

Maatregelen Willemsbrug - eind 2023

Bron: Facebook Noordereiland


Beelden van aanpassingen Willemsbrug

Werkzaamheden Willemsbrug op Social Media

Video van de Willemsbrug op 30 november

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart