Verslag 27 juni Calisthenics toestel

>
Verslag 27 juni Calisthenics toestel

Beste bewoner,

Afgelopen dinsdag heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden over het bewonersinitiatief voor plaatsing van een calisthenics toestel in het Ons Park. Doel van de inloopbijeenkomst was bewoners van het Noordereiland informeren over de locatie voor het toestel, het gebruik van het toestel en waarom dit toestel gewenst is volgens de initiatiefnemers. Beelden die leefden onder de bewoners over dit initiatief konden rechtgezet worden en konden bewoners kennismaken met de initiatiefnemers.

Voorbeeld van een Calistenics toestel

De Inloopbijeenkomst heeft enige verwarring opgeleverd, omdat een flyer zonder afzender is verspreid met onjuiste informatie over het initiatief en de bijeenkomst. Mede daarom alsnog in dit bericht een korte weergave van het initiatief.

Het initiatief:

Dit initiatief voor plaatsing van een Calisthenicstoestel dateert van 2020 en is ingediend door wijkbewoners van het Noordereiland. De wijkraad heeft destijds een positief besluit genomen dat het toestel een plek kan krijgen in het Ons Park. De huidige wijkraad heeft ook haar steun aan het initiatief uitgesproken.

Bij het proces tot locatiebepaling in Ons Park waren verschillende partijen betrokken zoals StadsBeheer, Directie Veilig, Stadsontwikkeling, Yalp, het Sport Bedrijf, betrokken bewoner vanuit het Ons Park, wijkmanager en initiatiefnemers. Vanuit de verschillende disciplines is geadviseerd waar dit toestel het best tot zijn recht kan komen, met in acht name van de omgeving.

Afwegingsgronden

Op basis van de onderstaande argumenten zijn er afwegingen gemaakt ten aanzien van de verschillende locaties en is gekozen voor plaatsing in Ons Park tussen de voetbalkooi en de klimstenen:

 • Concentratie van sport en speelelementen
 • Aandacht voor ook rustige plekken en rustig verblijven in het park
 • Veiligheid / overlast risico’s
 • Mag niet ten koste gaan beplanting
 • Geschiktheid van ondergrond
 • Geen stankoverlast (zoals bij de honden uitlaatplek)
 • Niet langs looproutes in het park

Na dit proces is wederom contact gelegd met de initiatiefnemers en is geadviseerd dat het raadzaam is om de wijk hierover te informeren. Dit was de reden voor de inloopbijeenkomst van afgelopen dinsdag 27 juni 2023.

Inloopbijeenkomst

Tijdens het inloopmoment is verteld hoe het proces er heeft uitgezien, wie erbij betrokken waren en welke afwegingen er gemaakt zijn. Er is door Yalp informatie gedeeld over het toestel zoals de omvang (3 bij 5,5 meter en 2,5 meter hoog), kleurvarianten en de positieve ervaringen op de verschillende plekken waar een dergelijk sporttoestel al is geplaatst. De afwegingen die gemaakt zijn ten aanzien van de verschillende locaties zijn door de gemeente toegelicht.

Zoals sommigen van u het waarschijnlijk het al hebben vernomen, was het een beladen bijeenkomst. Er heeft een heftige uitwisseling van meningen plaatsgevonden tussen voorstanders van het toestel en tegenstanders van het toestel. De genoemde verspreide folder is hier helaas ook debet aan geweest. Dat betreuren wij.

Voorbeelden van reacties uit de zaal

 • Waarom wordt het toestel niet in het Hefpark geplaatst
 • Dit gaat overlast geven in het Ons park
 • Waarom mogen onze kinderen niet in het Ons park sporten
 • Het moet geen sportpark worden
 • Waarom een beperkt aantal bewoners mogen bepalen wat wel of niet in het Ons park mag komen
 • Aanwezigheid van sporters kan bijdragen aan eigenaarschap in het park
 • Het is een prima plek om een dergelijk toestel te plaatsen
 • Zorgen geuit dat gespierde mannen hierop zullen afkomen
 • Is dit toestel geschikt voor kinderen onder 12 jaar
 • Er is geopperd dat net als samen eten ook sporten zorgt voor verbinding
 • De initiatiefnemers hebben aangegeven positief te willen bijdragen als er overlast ontstaat

Opbrengst van de inloopmiddag

Verschillende bewoners hebben hun zorgen voor overlast geuit. Ondanks de verhitte discussies heeft het ook inzicht gegeven over het doorlopen proces, het toestel, de afwegingen en de locatie.
We gaan verder met het proces tot plaatsing van het toestel.

Namens:

Soeniel Bahadoer (wijkmanager)
Marian Engelbertink (gebiedsadviseur buitenruimte Feijenoord )

Bron: Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Calisthenics toestel op Twitter

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart