2e nieuwsbrief Maaskade

>
>
2e nieuwsbrief Maaskade

Beste Noordereilander,Start herstel Maaskade, Noordereiland. (Foto: Nils Hilbers)

In deze tweede nieuwsbrief over de nieuwbouw aan de Maaskade leest u het belangrijkste nieuws van de informatiebijeenkomst, die op 2 oktober 2018 plaatvond bij Stichting Welzijn Mualla. Alle informatie en nieuwsbrieven over de vervanging van de kademuur van de Maaskade vindt u op www.portofrotterdam.com/ maaskade.

Informatiebijeenkomst (2 okt. 2018)
[UPDATE: lees hier de schriftelijke antwoorden op de vragen van Pim Janse. (Wijkraad Noordereiland)]

Tijdens de informatiebijeenkomst lichtte het Havenbedrijf Rotterdam toe dat door de strakke planning rond de bouwvak en de vertraging van de omgevingsvergunning (bouw) er niet eerder gestart kon worden met de bouwwerkzaamheden aan de Maaskade. Het Havenbedrijf heeft in augustus 2018 aannemer Hakkers B.V. geselecteerd om de nieuwbouw aan de Maaskade uit te voeren. Dit bedrijf heeft ruime ervaring met het realiseren van waterbouwprojecten in binnenstedelijk gebied en de beste oplossingen aangedragen om bouwhinder voor omwonenden van de Maaskade zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de informatiebijeenkomst gaf Hakkers B.V. een uitgebreide toelichting op hoe ze de vervanging van de Maaskademuur gaan realiseren en welke hinder beperkende maatregelen ze nemen.

Wat gaat Hakkers B.V. doen?
Hakkers B.V. gaat eind oktober 2018 van start met het vervangen van circa 500 meter kademuur van de Maaskade (ter hoogte van huisnummers 75 t/m 156). Er wordt in twee fases gebouwd. In de eerste fase wordt de kademuur aan de westzijde van de Maaskade tot aan de Thorbeckestraat vervangen, ter hoogte van de huisnummers 156 t/m 119. In de tweede fase vinden de bouwwerkzaamheden plaats aan de oostzijde van de Maaskade, ter hoogte van de huisnummers 116 t/m 75. Omdat de nieuwe kademuur wordt verhoogd naar NAP +3,00 meter brengt Hakkers B.V. nieuwe regenwaterriolering aan. Dit omdat het water niet meer vanzelf over de kade de Maas in stroomt. De verhoging van de kademuur zorgt er, naar verwachting, voor dat overstroming van de Maaskade slechts één keer in de tien jaar plaatsvindt, in plaats van één keer per jaar.

 

Herstel Maaskade

Werkwijze
Nadat de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden (hekken, doeken en bouwkeet plaatsen, bouwmaterialen aanvoeren e.d.) gereed zijn, start Hakkers B.V. met het aanbrengen van een hulpdamwand en het verwijderen van de oude kademuurconstructie. Om hinder voor de omgeving te beperken, wordt de oude constructie knippend gesloopt in plaats van door het gebruik van zwaar sloopmaterieel. Daarna brengt Hakkers B.V. de nieuwe kadeconstructie en ankers aan. De ankers worden door de nieuwe kademuur in de diepe ondergrond aangebracht om de constructie extra te verstevigen. Aan het einde van elke fase wordt de nieuwe kadeconstructie afgewerkt en de bestaande bestrating teruggelegd.

Hinder beperkende maatregelen
Havenbedrijf Rotterdam en Hakkers B.V. willen hinder van de bouwwerkzaamheden aan de Maaskade voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. We kunnen niet voorkomen dat er gedurende de nieuwbouw overlast zal zijn. Daarom is er veel aandacht voor hinder beperkende maatregelen voor een veilig bouwterrein, geluid en trillingen, vuil en stof, verlichting, bomen en de bereikbaarheid van wegen, voetpaden, parkeerplaatsen en panden.
Hier vindt u een uitgebreide toelichting op deze maatregelen.

Binnenvaart
De ligplaatsfunctie van de Maaskade blijft na de nieuwbouw bestaan. Sinds half augustus 2018 is deze opgeheven. We verwachten dat de ligplaatsen aan de Maaskade eind 2019 weer beschikbaar zijn. Tot die tijd wordt met betonning het werkgebied op het water aangegeven. Voor actuele informatie over de beschikbaarheid van ligplaatsen in de haven van Rotterdam wijs ik u graag op het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) van het Havenbedrijf.

 

Communicatie en bereikbaarheid
Het Havenbedrijf Rotterdam en Hakkers B.V. hechten veel waarde aan tijdige en duidelijke communicatie en een goede bereikbaarheid voor omwonenden tijdens de vervanging van de Maaskademuur. Hieronder vindt u de belangrijkste communicatiekanalen en contactgegevens.

  • Hakkers B.V. organiseert elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur voor omwonenden een spreekuur in de bouwkeet op de Maaskade
    (tegenover nr.155 t/m 166).
  • Voor calamiteiten, zoals brand, diefstal, ongewenste betreders van de bouwplaats en dergelijke is dhr. Wiechert van der Blom, uitvoerder van Hakkers B.V., bereikbaar via het noodnummer 06-51079282.
  • Voor vragen, opmerkingen en klachten is Hakkers B.V. bereikbaar via maaskade@hakkers.com.
    Als u direct contact wilt is dhr. Cornee Schaap, projectcoördinator van Hakkers B.V., bereikbaar via 06-53104877.
  • Bewoners, bedrijven, binnenvaartschippers en andere geïnteresseerden in de nieuwbouw aan de Maaskade worden door het Havenbedrijf en Hakkers B.V. op de hoogte gehouden via www.portofrotterdam.com/ maaskade, informatiebijeenkomsten, Open Dagen en deze nieuwsbrief.

Voor algemene vragen over de nieuwbouw aan de Maaskade kunt u contact opnemen met Odette Heijnen, communicatieadviseur, Havenbedrijf Rotterdam, via om.heijnen@portofrotterdam.com of 010- 2521053.

Met vriendelijke groet,

Odette Heijnen
Communicatieadviseur
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Port of RotterdamZie alle berichten op deze webpagina: Alle berichten herstel Maaskade

 

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart