Beperking Bus 47

>
>
Beperking Bus 47

Bij de vergadering van Buurt Bestuurt op maandagavond 7 mei zat de zaal vol verontruste bewoners. Zij maken zich bezorgd over het voornemen van de RET om de ritten van bus 47 fors te beperken.
De onlangs geïnstalleerde Wijkraad Noordereiland was al vroeg op de hoogte van de plannen. Kort na hun officiële start vergaderden zij hier al over en besloten het college van B&W ongevraagd van advies te voorzien (zie bijlage).

Raadscommissie op woensdag 16 mei
De RETplannen van de RET staan binnenkort op de agenda van de raadscommissie. De datum van deze vergadering is woensdagavond 16 mei om 19.30 uur. Alle bewoners kunnen daarbij aanwezig zijn, om te onderstrepen dat zij het niet eens zijn met dit voornemen van de RET.

Woensdag 16 mei behandelt de Tijdelijke commissie voor Fysiek vanaf 19:30 uur de plannen van het Openbaar Vervoer, waaronder dus ook die voor het inperken van de dienstregeling van bus 47. Er heeft zich nog niemand gemeld om namens de bewoners de spreektijd te benutten. De wijkraad Noordereiland maakt daar in ieder geval wel gebruik van om zo bij raadsleden het ingediende ongevraagde advies over buslijn 47 onder de aandacht te brengen én om het advies nader uit te leggen.
De vergadering is openbaar en vindt plaats in het stadhuis aan de Coolsingel. Iedereen is dus van harte welkom om erbij aanwezig te zijn.

De vergadering is ook live te volgen of later terug te zien via https://rotterdam.raadsinformatie.nl

 

Spreker gezocht
Wellicht is een mondige bewoner van het Noordereiland bereid om de zorgen van de bewoners en het advies van de wijkraad kort en krachtig te onderstrepen in maximaal 5 minuten spreektijd tijdens die commissievergadering. Neem contact op met Buurt Bestuurt als je daar interesse in hebt.

Actiegroep
Een aantal bewoners heeft inmiddels een tijdelijke actiegroep opgericht om te trachten de RET haar plannen met buslijn 47 te laten intrekken. Wie zich daarbij wil aansluiten of er meer over wil weten kan daarvoor terecht bij Buurt Bestuurt.

Contact Buurt Bestuurt: bbnoordereiland@gmail.com of bij Steiger 22

Bijlag: Advies Wijkraad Bus 47

Zie ook bericht in het AD

 

Bus 47


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart