Vergunning voor nieuwbouw Maaskade

>
>
Vergunning voor nieuwbouw Maaskade

Havenbedrijf krijgt omgevingsvergunning voor nieuwbouw Maaskade

Op maandag 4 juni kreeg het Havenbedrijf van de gemeente Rotterdam de omgevingsvergunning (bouw) voor het vervangen van circa 500 meter kade aan de Maaskade op het Noordereiland.

Nieuwbouw Maaskade
Het Havenbedrijf Rotterdam vernieuwt 500 meter kade aan de Maaskade. In december 2015 is hier ongeveer veertig meter kade verzakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat niet alleen het verzakte deel moet worden hersteld, want de kade voldoet niet aan hedendaagse technische eisen. De oorspronkelijke kade komt uit 1892.

 

Video van het Havenbedrijf Rotterdam

 

Minder wateroverlast

Volgens de statistieken van Rijkswaterstaat staat het Noordereiland gemiddeld één keer per jaar onder water. Het eiland valt onder buitendijks gebied. Wettelijk is daarmee het risico voor overstroming en de mogelijke gevolgen een verantwoordelijkheid van de bewoners en bedrijven zelf. Echter, het Havenbedrijf ziet de aanleg van de 500 meter nieuwe kade als kans om de wateroverlast voor bewoners en bedrijven te verminderen en te investeren in de leefomgeving. De kade is nu tussen de NAP +2.55 en +2.70 meter hoog. Dit wordt NAP +3.00 meter. Door de huidige kade te verhogen wordt de kans op overstroming van de Maaskade verkleind tot één keer in de tien jaar.

 

Binnenvaart
De ligplaatsfunctie van de Maaskade blijft bestaan. Omdat de huidige bodemdiepte voor de kade momenteel varieert van NAP -2,50 tot -5,00 meter is deze alleen geschikt voor binnenvaartschepen met een diepgang variërend tussen 0,8 en 3,30 meter. De afmeermogelijkheden voor de binnenvaart zijn daarom beperkt.

De oorspronkelijke geplande nieuwe diepte was NAP -5,20 meter, geschikt voor schepen met een diepgang van 3,50 meter. Echter, na onderzoek naar de funderingen van de panden aan de Maaskade is gebleken dat het slaan van een diepe kade niet gewenst is. Daarom is er gekozen voor het aanleggen van een uniforme, kleinere diepte langs de Maaskade van NAP -3,65 meter. Hiermee wordt de ligplaats gegarandeerd voor schepen met een diepgang van 1,90 meter.

Bij de start van de bouwwerkzaamheden wordt de ligplaatsfunctie van de Maaskade opgeheven. Het Havenbedrijf wil de nieuwbouw van het kadedeel voor de bouwvak in 2019 realiseren. Daarna vinden er aan de Maaskade nog baggerwerkzaamheden plaats. Afhankelijk van de definitieve planning van de nog te selecteren aannemer is de ligplaatsfunctie vanaf oktober 2019 weer beschikbaar. Tot die tijd wordt met betonning het werkgebied op het water aangegeven.

 

Vergunning inzien
U kunt de omgevingsvergunning (bouw) inzien op www.zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-118814.html en op het stadskantoor van de gemeente Rotterdam.

Verleende vergunning nabij Maaskade 123 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
nabij Maaskade 123, 3071NK, vervangen van de bestaande kademuur aan de Maaskade tussen de Prins Hendrikstraat en de Van der Takstraat (over een lengte van circa 500 meter) (datum besluit 04-06-2018, dossiernummer OMV.18.03.00562)

 

Meer informatie
Tijdens de bouwwerkzaamheden aan de Maaskade wordt een digitale nieuwsbrief uitgebracht.
Mocht u interesse hebben om deze nieuwsbrief te ontvangen, meld u dan aan via
om.heijnen@portofrotterdam.com met vermelding van het project Maaskade en uw
contactgegevens.

Kijk voor meer informatie over de nieuwbouw van de Maaskade op www.portofrotterdam.com/maaskade.

 

Planning
De volgende planning wordt nagestreefd:

  • Aanbestedingsperiode: april – juni 2018
  • Start bouwwerkzaamheden: na de bouwvak 2018
  • Realisatie nieuw kadedeel: voor de bouwvak 2019

 

Port of RotterdamZie ook de vorige berichten: Planning Maaskade
Reparatie kademuur Maaskade
Latere start kademuur maaskade
Onderzoek kademuur
+ Infoavond 27 maart 2018

 

Maaskade Visual
(Visual van het Havenbedrijf Rotterdam)

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart