2e presentatie groene Maaskade

>
>
2e presentatie groene Maaskade

Terugkoppeling bewonersavond Noordereiland tweede info-avond

2e voorstel groene MaaskadeOp dinsdagavond 11 mei 2021 heeft gemeente Rotterdam een 2e voorlopig ontwerp van de vergroening Maaskade gepresenteerd aan de eilandbewoners. Diverse bewoners zijn achter hun laptop of computer gaan zitten om de online presentatie te zien van het Voorlopig Ontwerp voor de inrichting van de Maaskade.

Er waren wat wijzigingen na de feedback van de eerste presentatie in februari. Geen dubbele rij bomen en de fietstrommels op de stoepen van de zijstraten.

De complete presentatie staat als PDF-document in onze dropbox.
Dit is de link van de PDF: www.dropbox.com/…../2021-05-11%20Presentatie%20participatie%20Maaskade.pdf

[UPDATE] lees het verslag onder de 3 foto’s

 

3 Beelden van de groene Maaskade uit het tweede ontwerp:

(klik op de beelden voor een vergroting)

VO Maaskade - bomen  VO Maaskade-1 (kade)  VO Maaskade-2 (4 straten)

 

Terugkoppeling Noordereiland informatieavond 11 mei

Op dinsdagavond 11 mei heeft gemeente Rotterdam het Voorlopig Ontwerp (VO) van de vergroening Maaskade gepresenteerd aan de eilandbewoners en bedrijven. Het doel van de avond was om aan te geven welke veranderingen er ten opzichte van het schetsontwerp (2 feb jl.) zijn gemaakt en hierop reactie te ontvangen.

Na de bijeenkomst van 2 februari heeft het planteam van de gemeente de reacties verwerkt en zijn er werkbezoeken geweest aan bewoners en bedrijven. Daarbij hebben ondernemers zich met name uitgelaten over de parkeerdruk voor hun voertuigen en enkele bewoners over het zelfbeheer van de groenstrook, maar ook over de wens voor meer fietstrommels.

Er is in het getoonde VO te zien dat er wordt voorgesteld om:

 • De bestaande bomenrij aan te vullen en kleine boompjes te vervangen door grotere exemplaren;
 • Geen tweede bomenrij toe te voegen;
 • Beplanting in de groenvakken onder de bomen laag te houden;
 • De zelfbeheer groenstrook te behouden;
 • Bankjes toe te voegen in clusters;
 • Fietstrommels te verplaatsen naar de hoeken van de zijstraten.

Er is positief gereageerd op het voornemen om geen tweede bomenrij toe te passen. Hierdoor zullen er geen parkeervakken worden opgeofferd ten behoeve van bomen.

Er zijn door aanwezigen, maar ook achteraf per e-mail, complimenten gegeven voor het voorgestelde ontwerp. Deze personen vinden het fijn dat de Maaskade wordt vergroend.
Dit komt overeen met de resultaten van de eerder gehouden enquête (65% groen – 15% grijs/ steen). Toch waren er ook enkele kritische opmerkingen over het historische karakter van de Maaskade. Het huidige gemeentelijk beleid (vanuit de programma’s rivieroevers en rotterdam gaat voor groen) is erop gericht om de kades voor alle Rotterdammers een vriendelijke verblijfsplek te maken waarbij ook wordt bijgedragen aan klimaatadaptatie.

De informatieavond op 11 mei concentreerde zich vervolgens met name om de plaatsing van fietstrommels, plaatsing van de bankjes, doorsteken naar de kade en toevoeging van nieuwe afvalbakken. Deze opmerkingen worden verwerkt en mogelijk worden toegepast in het definitieve ontwerp.

De vergroening van de Maaskade is een lang proces geweest dat gestart is met een online enquête medio 2020. Alle eilandbewoners en bedrijven zijn per brief uitgenodigd om online een mening te geven. Hierop zijn 651 reacties geregistreerd. Dit heeft ons een goede richting gegeven voor het schetsontwerp. Tijdens de bijeenkomst op 2 februari zijn er in 2 sessies circa 100 aanwezigen geweest. Hierbij hebben we geprobeerd om zo goed als mogelijk met elkaar in gesprek te gaan. Online communiceren blijkt toch in sommige gevallen niet tot de dialoog te leiden waarnaar men op zoek is. Daarom heeft het planteam meerdere bezoeken afgelegd op het eiland en is er nog specifieke informatie opgehaald. Bij de presentatie van het voorlopig ontwerp (11 mei) waren er circa 50 personen aanwezig. Op voorwaarde dat eerdergenoemde discussiepunten zullen worden verwerkt, kunnen we concluderen dat het voorlopig ontwerp overwegend positief is ontvangen.

 

Vragen en antwoorden

 

Waarom kunnen de fietstrommels niet blijven staan waar ze nu staan en waarom moeten deze een zijstraat worden ingeschoven?

 • Volgens het huidig beleid, dienen fietstrommels in parkeervakken te worden geplaatst.
 • Het gemeentelijk beleid geeft ook aan dat fietstrommels niet op de kade of de waterkant van een singel dienen te worden geplaatst.

Is het mogelijk om alternatieve ruimtes op het Noordereiland te bedenken voor de stalling van fietsen?
Bijvoorbeeld een wijkfietsenstalling?

 • Het aanbrengen van een wijkfietsenstalling maakt geen onderdeel uit van deze vergroeningsopgave.

Kunnen de bankjes verder worden uit elkaar geplaatst? Clusters banken nodigen wellicht uit voor bankhangen/hangjongeren?

 • Deze opmerking zullen wij verwerken.
  De aanvulling dat frequent grote schepen aanmeren aan de kade en in één keer het uitzicht van een heel cluster banken belemmert, draagt bij aan de wens tot meer spreiding van banken.

Komen er ook afvalbakken naast de bankjes voor de koffiebekers en verpakkingsmateriaal van etenswaren?

 • Deze worden niet vanuit het project aangebracht.
  Bij de entrees naar de kade zijn ondergrondse vuilcontainers beschikbaar waar men afval kan deponeren.

Is er nagedacht over het plaatsen van grasstroken?

 • Dit ontwerp is gemaakt op basis van de uitslag van de enquête van medio 2020 en de wensen die op 2 februari kenbaar zijn gemaakt. Daarbij werd duidelijk dat men graag kleur en vorm wil op de kade en geen gras dat uitnodigt tot een openbaar hondentoilet.

Moeten wij als bewoners ervan uitgaan dat er voor het laatste blok (tussen nummers 80 en de Van Der Takstraat) geen parkeerplaatsen bijkomen, ook niet bij rioolvervanging?

 • Aangezien de herprofilering van weggedeelten niet tot de scope van dit project behoort zullen wij niet overgaan tot herinrichting van parkeervakken. Zodra het project rioolvervanging aan de orde is, zal er in combinatie met een goede parkeertelling opnieuw naar de parkeerdruk worden gekeken.

 

– –

 

 

Planning volgende stappen

 • zomer 2021: start voorbereiding van het project
 • eerste kwartaal 2022: start uitvoering

 

Zie ook: de eerste presentatie van de Maaskade »
Dit is de link om de eerste presentatie als PDF te bekijken: www.dropbox.com/…/2021-02presenatieMaaskade_210202_website.pdf

 

Gemeente Rotterdam

Bron: www.rotterdam.nl/apps/rotterdam.nl/wonen-leven/maaskade/index.xml
(Beelden: Gemeente Rotterdam)


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart