Buurt Bestuurt overleg van 29 maart

>
>
Buurt Bestuurt overleg van 29 maart

Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt vergaderde online over hun buurt: het Noordereiland.
Lees hieronder het verslag van de vergadering.

 

 1. Opening: Welkom van de voorzitter, Patrick, aan de aanwezigen.
 2. Mededelingen van de diensten
  ⦁ Marijke deelt mede, dat voor de nu niet gebruikte fietsvlonders een andere plek gevonden kan worden. Buurtpreventie zal met Marijke een rondje lopen en een geschikte plek zoeken.
  ⦁ Marijke deelt mede, dat het budget van de groenvoorziening wordt ingekrompen en daardoor de bloembakken-en schalen moeten verdwijnen. Zij zal nog uitzoeken of er bakken in eigen beheer kunnen blijven en bij het rondje eiland wordt meteen gekeken naar aantallen en mogelijkheden.
  ⦁ Schone stad wil met Marijke en de bewoners een dag organiseren, waarop groot afval kan worden aangeboden voor ruil, recycling of weggooien. Dit zou op een ruime en centrale plaats op het eiland moeten.
  ⦁ Martin laat weten, dat de getallen laten zien, dat het eiland gewoon een veilige plek is. De overlast van recreanten is minimaal, maar dat heeft ook te maken met de avondklok. Stadbeheer en politie blijven alert op de bekende overlast.

   

 3. Buurtpreventie.
  Met enkele bewoners worden er in klein gezelschap nu rondjes gelopen. Er worden nog steeds mensen gevraagd en met name hondenbezitters, die hierbij de gadget voor de hond krijgen. Gele hesjes zijn ontvangen. Na corona wordt Buurtpreventie weer verder opgetuigd en krijgen de deelnemers opleiding en informatie van een gepensioneerde politie functionaris

   

 4. Actie hondenpoep. Met een aantal actieve bewoners zijn saté prikkers geplaatst in de poep met het doel honden eigenaren bewust te maken van de smeerboel die het afval van de hond kan veroorzaken in de buitenruimte. Met een diep gevoel van plaats vervangende schaamte troffen wij deze situatie aan op de hoek van de Thorbeckestraat en de Prins Hendrikkade, ja u leest goed op de stoep bij het Italiaanse restaurant.
 5. Duimdrop. Buurt Bestuurt vindt deze voorziening uiterst belangrijk voor onze jeugd en als dit toch zou verdwijnen wordt ingezet op een vervolg door vrijwilligers. Na Corona actie .

   

 6. Werkgroep samen. Arthyra is weer gestart met de wandelgroep. Zij lopen in groepjes van 4 en van elk groepje draag er een persoon een geel hesje. Geweldig weer Arthyra en succes.
 7. Plannen voor tiny house.
  Dit zou moeten komen op een bestaand adres en zou geen probleem zijn

   

 8. Andere vormen van overlast in de buitenruimte.
  In het park en op de kade zijn een aantal personal trainers actief. Stadsbeheer en politie zijn hier alert op de corona risico,s en mogelijke overlast. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Stadsbeheer.

   

 9. Stolpersteine. Door Corona heeft het evenement en de daaraan verbonden herdenking van de in de oorlog omgekomen joden van het eiland nog niet plaats gevonden. We hopen dat er later in dit jaar toch eer bewezen kan worden aan deze mensen.

   

 10. Opleiding Burgerhulpverleners en AED. Deze cursus zullen wij pas weer gaan organiseren na corona en ook het Huis van de Wijk moet weer beschikbaar zijn.

   

 11. Rondvraag. Alles lijkt besproken

   

 12. Sluiting door de voorzitter.

 

Groeten,

Buurt Bestuurt Noordereiland

 

Volgende vergaderingen zijn: 3 mei, 7 juni en 5 juli.

Ben je verhinderd? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org/buurt-bestuurt/ om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt Noordereiland

Bron: Buurt Bestuurt Noordereiland


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart