Ervaringen met e-shuttle + verslag

>
>
Ervaringen met e-shuttle + verslag

Bus 47

14 april 2022 was er een bijeenkomst van een aantal bewoners met een vertegenwoordiging van de RET en de gemeente om de ervaringen met de shuttle te bespreken, die is ingezet ter compensatie van het opheffen van bus 47.

 

Dit gesprek was naar aanleiding van de protestactie van deze bewoners eerder dit jaar , waarbij zij bus 47 belemmerden te rijden tot ze een gesprek hadden met iemand van de RET. De woordvoerder kwam inderdaad en beloofde de geplande evaluatie van de shuttle drie maanden naar voren te halen.

De bijeenkomst maakte duidelijk dat het merendeel van de daar aanwezige bewoners de shuttle ontoereikend vonden. Ja, er waren ook wel bewoners blij dat er in ieder geval een vervoersmogelijkheid is, maar kan dat niet in een wat groter (en steviger) busje? De huidige shuttle voelt onveilig, is erg krap en kan maar 1 of 2 passagiers vervoeren. Met dan ook nog een rollator of boodschappenwagentje wordt dat problematisch.

Er werden ook allerlei alternatieven aangedragen voor een uitbreiding van een volwaardige buslijn, bijvoorbeeld bus 32 een extra lus over het eiland laten maken, of een buslijn die ook naar het Wilhelminaplein rijdt, zodat het gezondheidscentrum, de tram en metro en uitgaansgebied Wilhelminakade bereikbaar is. Het antwoord van de RET is dat dat vooralsnog geen mogelijkheden zijn omdat dit meer inzet van bussen en personeel vergt en ze juist nu een bezuinigingsopdracht hebben.

 

RETHet door de RET toegezegde verslag is inmiddels ontvangen en is hieronder te lezen.

 


 

Verslag v/d RET: tussenevaluatie bewoners/busreizigers Noordereiland

Datum: Donderdag 14 april 2022
Betreft: vervallen buslijn 32/ vervanging door e-shuttle (lijn 547)
Aanwezigen RET & gemeente Rotterdam: Kevin van der Linden; afdeling Mobiliteit gemeente Rotterdam, Stefan van Zieren; Coördinator buitendienststellingen RET, Diana van Stijn; woordvoerder RET, Hans de Hoog; transport van Dam
Aanwezige bewoners: Mw. Bus, Mw. Steijl, Mw. Zuiddam, Mw. Diepeveen, Mw. Wiegmans, Mw. Pols + 25/30 bewoners.

Op donderdag 14 april troffen vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, de RET en van Dam (uitvoerder huidige vervoer namens de RET en Gemeente Rotterdam) een groep van ca 35 bewoners/reizigers van het Noordereiland in het Huis van de Wijk. Onderwerp ter evaluatie is het vervallen van buslijn 32 per 10 januari. Sindsdien rijdt er aangepast vervoer in de vorm van een elektrisch wagentje, de e-shuttle, een klein voertuig met plek voor 3 passagiers.

de e-shuttle, een klein elektrisch voertuig met plek voor 3 passagiers.

 

De RET en gemeente Rotterdam geven aan aanwezig te zijn om vooral te luisteren naar de ervaringen in de eerste maanden. Hieronder kort omschreven:

  • Gebrek aan comfort in het voertuig: je kan niet mee met een rollator of boodschappentas. Je kunt alleen met opgetrokken knieën zitten.
  • Gebrek aan comfort in het verkeer: het voertuig hobbelt te veel, het rijden over een drempel veroorzaakt nekklachten. Als je al slecht ter been bent dan ga je juist niet in dit voertuig.
    In het verkeer voelt het voertuig onveilig.
  • Overige kritische opmerkingen: hoe hebben de RET en de gemeente dit kunnen lanceren in coronatijd. Je zit veel te dicht op elkaar.
  • Veel mensen die wel met de bus gingen, gaan om bovenstaande redenen niet mee met de e-shuttle. Anderen zijn tevreden over de dienst en de chauffeurs maar niet over het comfort in het voertuig.
  • Over bus 32 (die voor een deel van het eiland goed bereikbaar is en dus als alternatief dient): Bus 32 is vaak te druk, dan kun je niet zitten. Bus 32 stopt niet altijd netjes langs de halte/ lastig met instappen. Algemeen: bewoners zijn ontevreden over de toegankelijkheid van het OV op het eiland zoals dat nu is geregeld. Voor een groot deel van het eiland is de halte van buslijn 32 bij de Koninginnebrug te ver lopen.

Reactie van de RET & gemeente Rotterdam:

Toegankelijkheid: RET en gemeente zijn het met de bewoners eens dat toegankelijkheid van het OV belangrijk is maar geven ook aan dat het OV er is om grote groepen reizigers te vervoeren en dat in de huidige tijd de middelen schaars zijn.

Gemeente geeft aan: bij de invulling van een mogelijke maatwerkoplossing kijken we naar reizigersaantallen en naar het gebied of er alternatieven zijn. Er is doelgroepenvervoer/vervoer op maat (uitgevoerd door Trevvel) beschikbaar – onder andere voor mensen met een Wmo-indicatie1. Bewoners geven aan dat dat niet ideaal is en dat de diensten van Trevvel op het eiland zijn beperkt de afgelopen jaren.

RET geeft aan dat we door de daling van het aantal reizigers tijdens corona noodgedwongen hebben moeten bezuinigen. Dat dan de lijnen met de laagste reizigersaantallen en met een alternatief (in dit geval buslijn 32) dan als eerste in beeld komen. Voor een deel van het Noordeiland is buslijn 32 een goed alternatief. Voor het deel waarbij bushalte 32 verder weg ligt, is er sprake vervoersarmoede. Dat hebben de gemeente en de RET geprobeerd op te lossen door het elektrische voertuig in te zetten.

 

Vragen van bewoners aan de RET:

  • Bewoners vragen zich af waarom buslijn 32 niet gewoon een rondje over het eiland kan rijden. RET geeft aan daar nog op terug te komen.

Antwoord RET: buslijn 32 wordt door de RET ingezet als de verbinding van mensen uit de wijk Feyenoord naar de stad en vice versa. Dit gaat om een groot aantal reizigers, die zouden onevenredig benadeeld worden als de bus een rondje Noordereiland zou doen. Ook is de frequentie van deze lijn afgestemd op die groep reizigers. Een rondje Noordereiland zou dus nieuwe verliezers kennen die bovendien in aantal groter zijn.

 

  • Bewoners zouden graag een verbinding naar het Wilhelminaplein willen. Bewoners denken ook dat toeristen van de cruise-schepen daar gebruik van zullen maken en zo vaker het Noordereiland aan zullen doen.

Antwoord RET: een begrijpelijke en goede vraag. Er is vaker nagedacht en gesproken over een verbinding met het Wilhelminaplein, bij het maken van keuzes over de route heeft tot nu toe de verbinding met Blaak steeds de voorkeur gehad. Wat betreft de aanwas van reizigers vanaf de cruiseschepen is het lastig voor de RET om hier op in te spelen. Het gaat om niet dagelijkse reizigers die in grote getalen van de schepen afkomen. Dan zijn de metro en tram in eerste instantie de meest logische opties om deze groep reizigers richting de stad te vervoeren. De RET neemt het vraagstuk rondom de verbinding met Wilhelminaplein zeker serieus en is bereid om bij evt. aanpassingen in de toekomst deze optie nader te onderzoeken.

 

  • Verder deelt de RET de cijfers van het gebruik van de e-shuttle van de afgelopen maanden. En de cijfers van bus 47 voor corona.

Antwoord RET: Van januari tot en met 1 april 2022 maakten gemiddeld 14 dagelijkse in- en uitstappers gebruik van de e-shuttle.
Voor corona had de RET ca 250 dagelijkse in- en uitstappers in bus 47.

 

Verder besproken:

Bewoners geven aan dat ze graag een groter/comfortabeler voertuig zouden zien.

Vervoerder geeft aan dat de gebruikers over het algemeen tevreden zijn over de service. Bewoners/reizigers die er gebruik van maken vinden de service inderdaad ok, soms komt het voertuig echter te laat of valt er een voertuig uit. Comfort is het grootste issue voor alle gebruikers.

Hoe nu verder?

RET en gemeente geven aan de vragen die zijn gesteld uit te zoeken en terug te koppelen (hierbij reeds toegevoegd) en leggen de bezwaren van de bewoners /reizigers terug in hun organisaties. Bij de RET zal de beleidsafdeling op de hoogte worden gesteld en de directeur. Bij de gemeente zal – zodra bekend is wie de nieuwe wethouder wordt de betreffende wethouder op de hoogte worden gebracht.

Vervolg richting bewoners:
Diana van Stijn RET, deelt verslag met bewoners.
Kevin van der Linden, gemeente Rotterdam plant officiële evaluatie in en nodigt daarbij RET uit.

 

 


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart