In 2023 een bus voor 8 personen

>
>
In 2023 een bus voor 8 personen

Kleine e-shuttleBusje komt zo

Maandag 26 september zat een aantal bewoners in het Huis van de Wijk om tafel met de wijkmanager van de gemeente en een lid van de wijkraad Entrepot-Noordereiland. De bewoners waren een vertegenwoordiging van de groep bewoners die eerder dit jaar een protestactie hielden tegen het opheffen van bus 47 en de vervanging daarvan door de e-shuttle.

Die actie leidde ertoe dat in april een groot aantal bewoners met de RET en gemeenteambtenaren om tafel zat om de toegezegde 3-maanden evaluatie te doen over de ervaringen met die e-shuttle. Er werden diverse argumenten aangedragen om aan te geven dat die shuttle geen volwaardig alternatief biedt.

De RET beloofde de meningen mee te nemen en ook te bespreken met de wethouder. Inmiddels is ook de 6-maanden evaluatie geweest, dit keer met alleen de RET, medewerkers Mobiliteit van de gemeente, de wijkmanager en een vertegenwoordiger namens de wijkraad.

 

Andere bus

busje 8 personen RET

De bewonersvertegenwoordiging werd daarover vorige week maandag bijgepraat. (Er was best goed nieuws te melden. Na overleg met de wethouder heeft de RET besloten een ander vervoermiddel in te zetten, met ingang van januari 2023. Het wordt een busje voor 8 personen, geschikt ook voor vervoer van bewoners met een rollator. Hij gaat dezelfde route rijden als de e-shuttle, een rondje over het eiland. Maar… met een grote plus: hij gaat ook naar de Blaak en terug.

Ook naar de Blaak

De bijeenkomst met de bewoners was bedoeld om te polsen wat wenselijk was: dezelfde route als de huidige shuttle of ook naar de Blaak. Die keus was simpel, alle aanwezigen stemden voor een route naar de Blaak. Er zou een nadeel aan kunnen zitten: de bus gaat dan in de reguliere dienstregeling en ook andere passagiers kunnen gebruik maken van deze bus. Er bestaat dan de kans dat er een keer geen plek is. Aan de andere kant kan dat een teken zijn dat de bus goed benut wordt en het in het meest ideale geval duidelijk wordt dat toch alsnog een grotere bus nodig is.

Goed gebruiken

In ieder geval roepen we bewoners op om straks vanaf januari vooral goed gebruik te maken van deze busdienst, om daarmee ook aan te tonen dat dit vervoer broodnodig is en de protestacties en evaluatiebijeenkomst niet voor niets waren. Hulde en applaus voor de bewoners die zich hiervoor ingezet hebben!

RETBron: Annette de Bus

 


 

Foto’s op Twitter van het protest op 21 dec. 2021

 

Bericht op Open Rotterdam:
www.openrotterdam.nl/tientallen-bewoners-noordereiland-protesteren-tegen-opheffing-van-hun-buslijn/

Bericht op Facebook Noordereiland


 

 

Tweet over de e-shuttle:

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart