Verslag 3 oktober Buurt Bestuurt

>
>
Verslag 3 oktober Buurt Bestuurt

Klimaat kade tafels3 oktober 2022 / 19.30 uur / Locatie: Huis van de Wijk, Noordereiland

Welkom aan iedereen bij Buurt Bestuurt Noordereiland.
Er is een aanvulling op de agenda; Klimaat/watermarkt op 21 okt. 2022 is toegevoegd.
(Het programma voor 21 oktober staat hier » ).

 

OPENING EN MEDEDELINGEN
Kennismakingsronde
Roland Meivogel, Pieter Ruitinga, Leo de Graaf, Lydia Richter, Marie Pols, Jolanda Hoek, Winnie Wiegmans, Okko Noë, Ellen van Bodegom, Marjolein Feenstra, Marinda de Jager

Kennismaking SOL (Roland Meivogel)
Roland Meivogel (06 12839280) is sinds 1 juni 2022 de sociaal beheerder van het Huis van de Wijk in opdracht van SOL. SOL staat voor Samen Ondernemend Leren (zie ook: https://www.solnetwerk.nl/rotterdam/). Roland heeft een achtergrond als jongerenwerker. Sol ondersteunt initiatieven vanuit de wijk en zal ook zelf activiteiten gaan organiseren (koffie op vrijdag, sport in Ons Park). Het maandprogramma ligt in het Huis van de Wijk (en zal verspreid worden via de Spar, de Aldi en mogelijk horeca: Fadi’s/Koozie).
Marjolein brengt Roland in contact met Nils Hilbers, die de website Noordereiland.org, de Facebookpagina en de Eilandkrant verzorgt. Dan kan het programma ook daar gepubliceerd worden.

Samenwerking gemeentelijke diensten (Serife Karaca)
Na de kennismaking in Buurt Bestuurt op 5 september 2022 hebben verschillende mensen contact gezocht met de wijkregisseur voor het maken van een afspraak. Dit heeft tot nu helaas toe nog niet geleid tot een concreet resultaat. Daarnaast is er nog geen wijknetwerker. De wijkmanager doet z’n best, maar kan ook niet alles oppakken. In de vergadering heerst een gevoel van teleurstelling over het ontbreken van reactie van verschillende mensen. Inmiddels is een afspraak met de wijkregisseur gemaakt.

Samenwerking wijkagent Necdet Burakcin en vergaderdag BB
De wijkagent heeft aangegeven geen mogelijkheid te hebben om op maandag of dinsdag te vergaderen. Voor dit jaar geen verandering, maar vanaf januari 2023 besluiten we de vergaderingen op de 1e woensdag van de maand te gaan houden. Dit zal uiteraard worden afgestemd met het Huis van de Wijk en in de publicaties worden meegenomen.

Presentatie Klimaat Kade Tafels/Watermarkt 21 oktober 2021
Ellen van Bodegom presenteert (na enige technische hindernissen) het initiatief voor een Watermarkt op 21 oktober 2021. De watermarkt wordt georganiseerd door een aantal bewoners in samenwerking met Eilandondernemers, groene ondernemers in Rotterdam en Rotterdams Weerwoord.

Er wordt enthousiast gereageerd op de presentatie en Buurt Bestuurt wil graag meehelpen om dit mooie initiatief te ondersteunen. Er melden zich ook twee mensen die graag actief willen bijdragen op 21 oktober. De presentatie staat hieronder:

PresentatieBekijk de PDF ‘Klimaat kade Tafels’ »

Website: www.iedereenaanboord.nu/water-markt-noordereiland »

 

Stand van zaken cursus BHV/reanimatie
In 2018 was het voornemen om een reanimatiecursus van 3 avonden te organiseren voor wijkbewoners die zich willen aanmelden bij het Burger Hulp Netwerk. Het Huis van de Wijk is niet op alle drie gewenste avonden in november (14, 21 en 28) 2022 beschikbaar. Daarnaast zijn er slechts enkele reacties binnengekomen op de navraag aan de 12 mensen die zich voor de Corona-periode hadden aangemeld. Gelet hierop zullen we dit jaar geen cursus meer organiseren en het traject in 2023 opnieuw gaan oppakken.

Stand van zaken info Wegener gebouw
Er is een tweede nieuwsbrief uitgebracht door de aannemer. Er is nog niets bekend over de toegezegde informatie-avond in oktober 2022. Marjolein gaat dit nog na. Inmiddels contact met de projectontwikkelaar, ze zijn ermee bezig.

Overdracht budget en betaalpas
Marjolein heeft naar aanleiding van het besluit in de vorige vergadering met de gemeente en met Chris Kwint geregeld dat het budget BB en de betaalpas zijn overgedragen.

Vervolg samenwerking Wijkraad
Marjolein heeft hierover overlegd met Jan Philippe van Maurik. Plan is om over en weer de vergaderingen bij te wonen (steeds 1 a twee mensen, zodat we elkaar ook leren kennen).
Nog een oproep: De wijkraad wil graag informatie van de bewoners om het Wijkakkoord te kunnen maken. Deelnemen kan tot 31 oktober via deze link naar de enquête over de wijkidentiteit van het Noordereiland: https://new.maptionnaire.com/q/7mr8zzv87ck4
Let op: er ligt een papieren versie in het Huis van de Wijk.

Rondvraag
Op 12 december 2022 organiseert Buurt Bestuurt een netwerkborrel. Wie nodigen we uit? De Boa’s, de betrokken gemeentelijke ambtenaren. Suggesties zijn welkom.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

 

Buurt Bestuurt

 

 

 

Bron: Buurt Bestuurt


 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart