Bus 47 in raadscommissie

>
>
Bus 47 in raadscommissie

Zoals eerder vermeld werden woensdagavond 16 mei de openbaar vervoerplannen van de RET besproken in de raadscommissie in het stadhuis.

Bus 47Er waren diverse bewoners van het Noordereiland aanwezig en gesteund door hen sprak Pim Janse namens de Wijkraad Noordereiland de raadsleden toe en deed het verzoek om samen met de RET op zoek te gaan naar een passende oplossing voor het Noordereiland.

 

Onze zorgen werden gedeeld door meerdere partijen.

De VVD stelde voor om het Noordereiland, als afgelegen wijk in het centrum van Rotterdam, mee te nemen in de eerder aangenomen motie ‘Iedere wijk z’n bereik’ (zie link). Dit is een proef om na te gaan welke wijken behoefte hebben aan een betere aansluiting op de hoofdaders van het Rotterdamse Openbaar Vervoer en dit dan met kleine bussen op te lossen.

 

Wethouder Visser gaf aan dat het advies van de wijkraad grotendeels wordt meegenomen in de zienswijze naar aanleiding van de plannen van de metropool regio:

Ten aanzien van de voorgenomen schrapping van buslijn 47 tijdens de stilste uren, vragen wij u, mede gelet op het relatief grote aandeel bewoners op het Noordereiland voor wie lange loopafstanden naar bushaltes bezwaarlijk zijn, deze niet door te voeren, dan wel voor één van de volgende alternatieven te kiezen:

  • Tijdens de stilste uren (en op andere momenten waarop dit mogelijk is) gebruik maken van minibusjes.
  • Lijn 47 te verlengen richting Wilhelminaplein, waardoor de volgende route ontstaat:
    Blaak – Noordereiland – metro Wilhelminaplein – metro Beurs – Blaak. Wellicht leidt dit tot meer reizigers, zodat de kostendekkingsgraad stijgt.
  • Tijdens de stilste uren aanbieden van vraagafhankelijk vervoer.

Weke variant het uiteindelijk gaat worden weten we nog niet, maar het lijkt er op dat op de één of andere manier ook op zondag en na 19:00 uur enige vorm van openbaar vervoer het huidige rondje eiland zal blijven bedienen.

De adviezen worden gebruikt voor het vaststellen van een definitief openbaar vervoerplan. De metropoolregio gaat binnenkort kijken hoe de adviezen in te plannen. Het is nu afwachten in hoeverre deze adviezen worden opgevolgd. Uiteraard houdt de Wijkraad de vinger aan de pols en zodra er meer bekend is infomeren ze daarover.

Voor wie de motie ‘ Iedere wijk z’n bereik’ wil lezen: www.rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6218156/1/3__Motie_3_Iedere_wijk_zijn_bereik

Zie ook: Oproepbericht bus 47

 

Bus 47


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart