Buurt Bestuurt overleg van 1 november

>
>
Buurt Bestuurt overleg van 1 november

Buurt Bestuurt verslagBuurt Bestuurt vergaderde online over hun buurt; het Noordereiland.

 

Patrick heet de aanwezigen welkom.

Er is geen agenda, maar de brief van het secretariaat tot stand gekomen in overleg met de wijkmanager Han van Dam is het discussie stuk. Met ingang van heden is er andere wijkmanager, genaamd Orlando.

Al snel blijkt dat de aanwezigen BB toch ook meer zien als een podium voor een open discussie tussen de bewoners onderling en met de diensten. Daarbij komen de volgende opmerkingen voorbij.

  • Ook grotere zaken agenderen, zoals vergroening en energietransitie, vervanging van de riolering.
  • Een bredere vertegenwoordiging van de bewoners betrekken, ook de bedrijven.
  • De voorzitter van de Wijkraad vindt zelfs dat BB is voor het ophalen van meningen t/m schrijven van een ongevraagd advies.
  • Buiten vergaderen, zolang de coronamaatregelen zijn.
  • Vraag jezelf eens af, van welke bijdrage aan de eilandsamenleving wordt ik nu blij.

Toekomstig is er geen aparte wijkraad Noordereiland meer. Vanaf 22 maart 2022 zal er een wijkraad zijn van het Entrepot gebied en het eiland samen, totaal 20.000 inwoners. Er is zorg dat het eiland met 3.500 inwoners wordt ondergesneeuwd. De rol van Buurt Bestuurt in het ophalen van informatie zou hierdoor weer belangrijker kunnen zijn, hoewel anderzijds de Wijkraad zelf een grotere rol krijgt hierin. Vorm geven aan een constructieve samenwerking van BB met de wijkraad is wenselijk. In het verleden is zeker onduidelijk geweest wat de Wijkraad nu doet en waarvoor Buurt Bestuurt is. Kaders hiervoor dragen bij aan goede samenwerking en resultaat.

Tenslotte wordt gezegd, dat de aanwezigen, meer dan voorgesteld in de brief, Buurt Bestuurt willen zien als een gremium om vrije discussie te voeren over alle mogelijke onderwerpen. Daarbij wordt ter sprake gebracht dat dit in het verleden heeft geleid tot situaties, waarin bewoners hun problemen, soms privé, zodanig heftig hebben geventileerd, dat dit door sommige aanwezigen als tenen krommend werd ervaren en absoluut niet constructief. Deze ervaring wordt niet door iedereen gedeeld en er is ook een mening dat dit moet kunnen. Communicatie is een vak en de vraag is of coaching hierin behulpzaam zou zijn.

Er zijn nog een paar vragen over het Prins Hendrikplein, voor fiets parkeren graag meer nietjes, kan de kerstboomactie duurzaam zijn en het goede initiatief van de boom buddy’s, waarbij bewoners een boom adopteren en verzorgen.
Een melding over de al langer kapotte lantaarnpalen aan de PH kade, ook al vaker gemeld. Deze melding is via de BB mail nu doorgestuurd aan Marijke.

We zullen het gesprek voortzetten op 6 december en gevraagd wordt hiervoor bij Buurt Bestuurt punten aan te leveren die je graag besproken wilt zien en waar je blij van wordt . Meldingen in de buitenruimte gewoon bij 14010 of de app.

Met dank voor jullie inzet en vriendelijke groet,

Buurt Bestuurt
Patrick en Marjolein

 

Vragen? Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.
Neem ook eens een kijkje op www.noordereiland.org/buurt-bestuurt/ om op de hoogte te blijven van actuele eiland zaken.

Buurt_Bestuurt Noordereiland

Bron: Buurt Bestuurt Noordereiland


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart